Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. sjednica - Dan za glasanje 26. maj 2016. godine


Raspravom o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS, 25. maja 2016. godine je nastavljena 12. redovna sjednica Narodne skupštine. Kako je predviđeno, poslanici će se o obrađenim tačkama dnevnog reda 12. sjednice odrediti u četvrtak, 26. maja, za kada je planiran "Dan za glasanje".

Pred psolanicima se, između ostalog, nalazi i Nacrt strategije zapošljavanja Republike Srpske za period do 2020. godine. U Strategiji se navodi da se zaključno sa 31. decembrom 2015. godine na Zavodu za zapošljavanje nalazilo 135.585 lica, što je za 7.090, odnosno pet odsto manje u odnosu na isti period 2014. godine.

Operativni cilj strategije je "Osiguranje veće povezanosti sistema obrazovanja sa tržištem rada". Razvijanje kulture rada i etike rada je označeno kao jedan od operativnih ciljeva iz potrebe da se aktivno utiče na svijest cijelog društva Republike Srpske.

Kao jedan od prioriteta definisano je i obezbjeđivanje preciznih podatka o aktivnoj ponudi radne snage, a kao operativni cilj unapređenje zapošljavanja najranjivijih grupa nezaposlenih lica (mladi, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, žene, lica koja imaju više od 50 godina života...).

Poslanici će se izjasniti i o Prijedlogu odluke o obrazovanju Anketnog odbora - Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi izgradnje Memorijalnog centra "Gradina"i praćenja usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, u parlamentima drugih država.

Anketni odbor Odbor za Donju Gradinu trebalo bi da ima predsjednika i deset članova, i to osam iz reda narodnih poslanika i tri spoljna člana. Spoljne članove predlaže predsjednik Republike Srpske, ispred Kabineta predsjednika, predsjednik Vlade Republike Srpske i Javna ustanova Spomen područja Donja Gradina.

Zadatak Anketnog odbora - Odbora za Donju Gradinu je da radi na što bržoj izgradnji Memorijalnog centra u Donjoj Gradini radi pijeteta prema žrtvama, kulture, sjećanja i obrazovanja budućih generacija, prevencije od ponavljanja ovih nemilih i tragičnih događaja i praćenja usvajanja Deklaracije i o svom radu podnese izvještaj Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Poslanicima je preostalo da obrade sljedeće tačke dnevnog reda:

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske;
 • Nacrt strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016 – 2020. godina;
 • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;
 • Informacija o odlukama o pomilovanju u 2015. godini;
 • Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2015. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
 • Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2015. godine;
 • Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina, u 2015. godini;
 • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "Ljubija", Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;
 • Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga Zoning plana područja posebne namjene "Andrićgrad" po skraćenom postupku;
 • Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga Plana parcelacije za autoput Banja Luka - Doboj po skraćenom postupku;
 • Prijedlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora – Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi izgradnje Memorijalnog centra "Gradina" i praćenja usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u parlamentima drugih država – prijedlog Kluba poslanika SDS – K;
 • Izbor i imenovanja.

U prvom dijelu sjednice prošle sedmice usvojeno je ukupno osam zakona, dok je Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju upućen u javnu raspravu, koja treba biti provedena u roku od jednog mjeseca.


Izvor: Press služba Skupštine Srpske, 25.05.2016.