Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: 30. maja 2016. godine vanredna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona


Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazao je za 30. maj 2016. godine vanrednu sjednicu, na kojoj će se izjašnjavati o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku i Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Hitni postupak je predviđen za razmatranje izmjena Zakona o izvršnom postupku, čija je svrha da štite imovinu u vlasništvu Federacije BiH jer je, navodi se u obrazloženju, "primjećena ustaljena praksa sudova u FBiH da mijenjaju predmet izvršenja u korist tražilaca izvršenja s novčanog potraživanja na upis zabilježbe založnog prava nad dionicama privrednih subjekata u vlasništvu Federacije BiH, kantona, opština i gradova".

Dodavanjem novog stava Zakon bi propisivao da svi nivoi vlasti u Federaciji, koji imaju izvršne sudske presude, budu dužni u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret tih budžeta u iznosu od najmanje 0,3 posto od ukupno planiranih prihoda u budžetu.

Time se obezbjeđuje zaštita tražilaca izvršenja, a u skladu s realnim mogućnostima budžeta Federacije BiH.

Pored ovog zakonskog prijedloga Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, kojim se, između ostalog, precizira da osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 KM.

S ciljem utvrđivanja statusa civilnih žrtava rata dodana je odredba da će federalni ministar rada i socijalne politike, uz saglasnost Vlade FBiH, formirati posebnu petočlanu komisiju kao neovisno stručno tijelo koje će davati mišljenje da li je podnosilac zahtjeva žrtva seksualnog zlostavljanja i silovanja. 


Izvor: Vebsajt Vijesti, 25.05.2016.