Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI RS: Propisuje se da se za službenika Sudske policije mogu primiti lica koja su završila srednju školu unutrašnjih poslova ili osnovnu policijsku obuku na policijskoj akademiji, koja imaju najmanje četvrti stepen stručne spreme, koja su položila stručni ispit za zvanje policajca i nemaju više od 30 godina


Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske propisuje se da predsjednik entitetskog Vrhovnog suda može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda Federacije BiH o saradnji i pružanju pomoći između sudskih policija Srpske i FBiH.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da su razlozi za izmjene i dopune ovog zakonskog rješenja formiranje Okružnog centra Sudske policije u Prijedoru, koji će biti vezan za osnivanje novih sudova, prije svega, okružnog suda u ovom gradu, budući da organizacija Sudske policije prati organizaciju okružnih sudova.

Nacrtom zakona propisuje se da se za službenika Sudske policije mogu primiti lica koja su završila srednju školu unutrašnjih poslova ili osnovnu policijsku obuku na policijskoj akademiji, koja imaju najmanje četvrti stepen stručne spreme, koja su položila stručni ispit za zvanje policajca i nemaju više od 30 godina.

Ovim zakonskim rješenjem uređuje se nadležnost, organizacija, djelokrug rada i ovlašćenja Sudske policije Republike Srpske, dužnosti i prava, posebne dužnosti i prava iz radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost, činovi, ocjena rada i unapređenje službenika Sudske policije, navodi se u obrazloženju ovog Nacrta zakona.


Izvor: Vebsajt BHRT, 25.05.2016.