Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 59. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu u...

Više

ZAKON O INSPEKCIJAMA RS: Uvodi se nova kategorija - inspektor posebne i unutrašnje kontrole

Narodna skupština Republike Srpske, usvojila je Zakon o inspekcijama Republike Srpske, koji je pred poslanicima obrazlagala ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla...

Više

ZAKON O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Dopunjen Jedinstveni registar boraca

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na svojoj web stranici je objavilo dopunjeni Jedinstveni registar boraca u skladu sa...

Više

ZAKON O PROGLAŠENJU 1. MARTA/OŽUJKA DANOM NEZAVISNOSTI/NEOVISNOSTI BIH: 2. mart/ožujak 2020. godine proglašen neradnim danom u FBiH

Vlada Federacije BiH je, povodom obilježavanja 1. marta/ožujka - Dana nezavisnosti/neovisnosti Bosne i Hercegovine, 2. mart/ožujak 2020. godine proglasila neradnim...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADVOKATURI FBIH: Podnijet amandman na Prijedlog zakona, kojim se razdvaja tarifa za odbranu po službenoj dužnosti i standardna tarifa advokata, te zadržavaju ovlaštenja Komore u procesu utvrđivanja standardne tarife

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH nije razmatran na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, jer je Vlada FBiH tražila da se to odgodi zbog...

Više

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O FAKTORINGU: Propisana mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge (cesija)

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu kojim je, uz pojedine unesene...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA: Djelokrug rada Federalne uprave za inspekcijske poslove se širi i na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalne i dječije zaštite

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, s obzirom da nije složen i...

Više