Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJAMA RS: Uvodi se nova kategorija - inspektor posebne i unutrašnje kontrole

24.02.2020.


Narodna skupština Republike Srpske, usvojila je Zakon o inspekcijama Republike Srpske, koji je pred poslanicima obrazlagala ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

Ona je, između ostalog istakla da se Zakonom o inspekcijama uvodi nova kategorija - inspektor posebne i unutrašnje kontrole, rekla je ministarka Rešić, a sve radi poboljšanja kvaliteta rada inspektora, eliminisanja nezakonitog, nepravilnog i neprofesionalnog rada, poštovanja pravila vođenja postupka, ujednačavanja postupanja unapređenjem internih postupaka, sticanja povjerenja građana i pravnih lica u rad inspekcija Republike Srpske.

Ovim aktom uređuje se i način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, izvršenja rješenja inspektora, posebni postupci u inspekcijskom nadzoru, postupak posebne i unutrašnje kontrole, prekršajna odgovornost i druga značajna pitanja za obavljanje inspekcijskog nadzora u skladu sa važećim propisima Srpske.

"Sa namjerom da se izbjegne dupliranje, odnosno preklapanje inspekcijskih kontrola, predloženo je usklađivanje planova rada republičkih inspektora i inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave, radi unapređenja koordinacije rada inspekcija i djelotvornosti inspekcijskog nadzora i praćenje njihove realizacije", rekla je Rešićeva.

Ona je dodala da su predložena nova ovlašćenja kojima se pojačava preventivno djelovanje Inspektorata i ogleda u pružanju savjetodavne pomoći subjektima nadzora, a sve da bi se i kroz inspekcijski nadzor doprinijelo rastu privrede i konkurentnosti u oblasti poslovnog okruženja.

"U izradi ovog zakona učestvovale su sve vladine institucije, predstavnici sindikata, socijalnih partnera, poslodavaca, a sve da bi se dobila što bolja rješenja. Ovim aktom pružamo podršku svima koji žele raditi u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima. Onima koji su novi u privredi želimo pomoći, a posebno mladima želimo dati podstrek da budu samostalni i pružiti im ruku da nauče ono što ne znaju u prvoj godini poslovanja", rekla je ministarka Rešić.

Ona je dodala da je reforma Inspektorata Srpske planirana Programom ekonomskih reformi Srpske za period 2019–2021, te reformskim mjerama u oblasti Poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije.

Zakonom je propisano uspostavljanje jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema, te da koordinaciju aktivnosti i procesa između Inspektorata, Ministarstva unutrašnjih poslova i Poreske uprave, vrši zajedničko radno tijelo, koje imenuje Vlada.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, 20.02.2020.

Naslov: Redakcija