Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADVOKATURI FBIH: Podnijet amandman na Prijedlog zakona, kojim se razdvaja tarifa za odbranu po službenoj dužnosti i standardna tarifa advokata, te zadržavaju ovlaštenja Komore u procesu utvrđivanja standardne tarife

24.02.2020.


Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH nije razmatran na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, jer je Vlada FBiH tražila da se to odgodi zbog potrebe razmatranja amandmana koji je na ovaj Prijedlog podnio Amer Obradović, zastupnik Nezavisnog bloka.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Prijedlog zakona bio uvršten na dnevni red 11. redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 19.02.2020., kao i činjenicu da je potrebno izvršiti dodatnu analizu podnesenog amandmana, Federalno ministarstvo pravde predložilo je Vladi da Parlament odgodi razmatranje Prijedloga za narednu sjednicu, naveo je u obrazloženju federalni ministar pravde Mato Jozić.

"Napominjem da se na sjednici Predstavničkog doma trebao razmatrati Prijedlog Vlade, kojim se mijenja važeći član 31., koji se tiče tarifa advokatima. Izmjene su predvidjele da Federalno ministarstvo pravde donosi tarifu uz konsultacije sa Advokatskom komorom FBiH, dok je do sada bio slučaj da Advokatska komora predlaže, a Federalno ministarstvo pravde odobrava tarifu. Nove izmjene su uvrštene i kako bi Federalno ministarstvo pravde imalo slobodu u utvrđivanju visine nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti. Razlog za donošenje ovog zakona, predstavlja propisivanje pravnog osnova za donošenje posebnog podzakonskog akta kojim bi se uredilo pitanje nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti", stoji u obrazloženju.

Navode dalje da se ovim amandmanom predlaže da se razdvaja tarifa za odbranu po službenoj dužnosti i standardna tarifa advokata, te zadržavaju ovlaštenja Komore u procesu utvrđivanja standardne tarife. Također, predlaže da se posebno uređuje tarifa za rad advokata po službenoj dužnosti, a posebno generalna tarifa, kako bi se zadržala sloboda Komore da predlaže tarife, a da se istovremeno zaštiti budžet Federacije od prevelikih opterećenja.

Prijedlogom amandmana se utvrđuje dužnost advokata da stranci izda račun za izvršene usluge.

"Također, predložio sam izmjene kojim se osigurava mogućnost da stranke ugovore nagradu za rad u razmjeru sa uspjehom. Istovremeno, moramo zaštititi građane, kako ne bismo imali stanje na tržištu, gdje se izlazi iz okvira tarifa i ugrožava njihovo pravo na odbranu i pravnu pomoć. Ovo je dokaz da su Vlada FBiH i ministar Jozić pokazali spremnost da uzmu u razmatranje prijedloge opozicije, što je pozitivno. Ovakvim primjerima pokazuje da zadatak parlamentaraca nije samo kritika, već i nuđenje konkretnih rješenja i politika u odnosu, bez obzira da li pripadaju parlamentarnoj većini ili opoziciji", izjavio je Amer Obradović, zastupnik Nezavisnog bloka u PD PFBiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.02.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija