Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Dopunjen Jedinstveni registar boraca

24.02.2020.


Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na svojoj web stranici je objavilo dopunjeni Jedinstveni registar boraca u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

U skladu sa ovim zakonom Federalno ministarstvo je imalo obavezu da objavi dopunjeni Jedinstveni registar, onako kako je Radna grupa Vlade FBiH koju je činilo i deset predstavnika boraca, usaglasila i definirala kroz ovaj zakon.

Na službenoj web stranici resornog ministarstva dostupni su podaci o broju pripadnika Oružanih snaga RBiH po komponentama, odnosno ko je bio pripadnik Armije RBiH, MUP-a RBiH, HVO-a, pozadinskih jedinica poput civilne zaštite, nenamjenske industrije i slično.

Do sada je u Registar uneseno ukupno 490.917 branilaca i prema trenutnim brojkama njih 341.551 su bili pripadnici Armije RBiH, 149.252 pripadnici HVO-a, a 114 pripadnici HOS-a. U narednom periodu bit će uneseni i preostali podaci o korisnicima s obzirom na to da neke grupe za vođenje evidencija iz oblasti vojne obaveze još uvijek unose podatke, imajući u vidu da raspolažu velikim brojem korisnika, te nailaze na određene tehničke poteškoće.

Registar je podložan svim izmjenama ukoliko bilo ko utvrdi nepravilnosti. Potrebno je da svi koji u Registru utvrde netačne brojke ili druge podake putem grupa za vođenje evidencija iz oblasti vojne obaveze u općinama kojima pripadaju, podnesu zahtjev za ispravku, nakon čega će biti pokrenut zakonski definirana procedura i utvrđeno da li su takvi navodi osnovani, i ukoliko budu potvrđeni izmijenjeni.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je kazao da je zahtjev za ovakvu dopunu Registra stigao od boraca, te da su predstavnici boračkih saveza i organizacija koji su činili Radnu grupu za donošenje ovog zakona sve vrijeme u kontaktu s resornim ministarstvom i učestvuju na sastancima vezanim za njegovo provođenje.

Istakao je da je Federalno ministarstvo ispoštovalo zakonske obaveze, da je ono servis svim braniocima i da je ova obaveza izvršena u zakonski predviđenom roku, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.02.2020.

Naslov: Redakcija