Zastava Srbije

POZITIVNE OCJENE O AKTIVNOSTIMA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA U USLOVIMA PANDEMIJE: Osnovni sudovi u Srpskoj ostvarili su kolektivnu normu od 99,75 odsto

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske, razgovarao je, u Banjoj Luci, sa predsjednicima osnovnih sudova u Republici Srpskoj o izvještaju o radu ovih sudova, uslovima rada i kadrovskim pitanjama, pravnim propisima kao i tekućim pitanjama iz njihove nadležnosti.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen veći broj prijedloga odluka

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, koji je potpisan 16. marta ove godine u Ankari.

Više

VLADA FBIH: Usvojene naredbe i preporuke kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva. Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 17.05.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, donesenim s rokom važenja od 14 dana, računajući od 20.5.2021F. godine.

Više

VLADA RS: Utvrđen set zakonskih prijedloga kojima se uređuju zarade zaposlenih u sektorima zdravstva, obrazovanja i institucijama pravosuđa, te prijedlozi poreskih zakona

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 122. sjednici u Banjaluci, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FBIH ZA 2021. GODINU: Izmjene neophodne zbog kapitalnih investicija u općinama

Zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je da zbog nezavršenih pregovora s MMF-om nema potrebe za rebalansom budžeta, nego je stvorena pretpostavka da se u okviru budžeta manjom korekcijom oslobode sredstva za općine.

Više

PREDNACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU KS: Struka nezadovoljna predloženim propisom

Prijedlog novog zakona o visokom obrazovanju na najvećem i najstarijem univerzitetu u Bosni i Hercegovini uskoro će biti u procesu javne rasprave, ali njegov sadržaj već je uzburkao pojedine akademske duhove i najavio nezadovoljstva.

Više