Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FBIH ZA 2021. GODINU: Izmjene neophodne zbog kapitalnih investicija u općinama

21.05.2021.


Zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je da zbog nezavršenih pregovora s MMF-om nema potrebe za rebalansom budžeta, nego je stvorena pretpostavka da se u okviru budžeta manjom korekcijom oslobode sredstva za općine.

Pojasnila je da je riječ o 30 miliona KM za kapitalne investicije u općinama koje će Federacija dodijeliti po javnom pozivu.

 - Iz tih razloga Vlada je predložila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - po hitnoj proceduri, a radi se o manjoj izmjeni koja ne remeti ni likvidnost ni status Federacije vezano za zaduženje - ukazala je Milićević.

Dodala je da će time biti stvorene pretpostavke da na vrijeme budu pokrenute procedure i raspisan javni poziv, te izabrani projekti koje će Vlada FBiH finansirati.

Istakla je da ovaj saziv Vlade FBiH nikad nije imao odluku o privremenom finansiranju već je uvijek bio usvojen budžet, kao što je bio slučaj i za 2021. godinu.

Milićević je podsjetila da su u 2020. godinui prihodi Federacije bili manji za 12 posto, da je naplata indirektnih poreza bila manja za 13,8 posto, direktnih 4,8 posto, dok je pad kod doprinosa bio manji od jedan posto.

- U prvom kvartalu 2021. prihodi od indirektnih poreza bili su manji za 13 posto, što je i očekivano, jer se privreda još nije oporavila na nivo od prvog kvartala prethodne godine - istakla je Milićević.

Naglasila je da FBiH i pored toga u prvom kvartalu ove godine kao izvore prihoda nije imala zaduženje, osim za projekt jačanja bankarskog sektora i za vraćanje stare devizne štednje.

- Naš budžet je stabilan i redovno izmirujemo obaveze, a najponosniji smo na izmirivanje obaveza prema socijalnim kategorijama - ukazala je Milićević.

Potcrtala je da je u 2014. ukupan dug kojim upravlja Vlada FBiH iznosio 35 posto BDP-a, da je na kraju 2019. iznosio 24 posto BDP-a, a na kraju 2020. zbog povećanih potreba i smanjenih prihoda je iznosio 27,93 posto BDP-a.

- Mi zagovaramo zaduženje u funkciji razvoja, a nikad u funkciji potrošnje - ukazala je ministrica Milićević.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 18.05.2021.

Naslov: Redakcija