Zastava Srbije

POZITIVNE OCJENE O AKTIVNOSTIMA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA U USLOVIMA PANDEMIJE: Osnovni sudovi u Srpskoj ostvarili su kolektivnu normu od 99,75 odsto

21.05.2021.


Ministar pravde u Vladi Republike Srpske, razgovarao je, u Banjoj Luci, sa predsjednicima osnovnih sudova u Republici Srpskoj o izvještaju o radu ovih sudova, uslovima rada i kadrovskim pitanjama, pravnim propisima kao i tekućim pitanjama iz njihove nadležnosti.

Na sastanku je ocijenjeno da su i osnovni sudovi, kontinuirano prilagođavali način i organizaciju rada propisanim epidemiološkim mjerama i okončali značajan broj predmeta, kao i da pojedini sudovi imaju manje neriješenih predmeta nego prethodnih godina.

Shodno tome, prema dostavljenom izvještaju za prošlu godinu, osnovni sudovi ostvarili su kolektivnu normu, koja je iznosila 99,75 odsto, odnosno kolektivna norma svakog suda se kretala od 82 do 123 procenta.

Sastankom sa predsjednicima osnovnih sudova završeni su svi predviđeni sastanci sa predsjednicima sudova u Republici Srpskoj.

Na sastancima je zaključeno da pandemija virusa korona nije značajno uticala na dinamiku i kvalitet realizacije aktivnosti a pohvaljeno je brzo prilagođavanje načina rada novim uslovima.

"Realizacija rada svih sudova u Republici Srpskoj kao i drugih institucija koje su, tokom prethodne godine, radile u uslovima pandemije korona virusa ocijenjena je pozitivno", naveo je ministar Kasipović.

On je naglasio da će Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske i u narednom periodu nastaviti da obezbjeđuje sve optimalne uslove za rad sudova u Republici Srpskoj jer se time doprinosi poboljšanju kvaliteta rada sudova kao i njihove efikasnosti.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 18.05.2021.

Naslov: Redakcija