Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen set zakonskih prijedloga kojima se uređuju zarade zaposlenih u sektorima zdravstva, obrazovanja i institucijama pravosuđa, te prijedlozi poreskih zakona

21.05.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 122. sjednici u Banjaluci, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Sprske.

Osnovni razlog za donošenje ovog seta zakona je povećanje plata zaposlenih u navedenim oblastima.

Predložene izmjene predstavljaju još jednu u nizu mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika.

Predložena rješenja su izrazito socijalno pozitivna, jer je najviši procenat povećanja primijenjen na plate sa najnižim koeficijentima.

S ciljem povećanja plata radnika u Republici Srpskoj, Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak.

Ovim zakonom predlaže se povećanje osnovnog ličnog odbitka sa dosadašnjih 6.000 KM na 8.400 KM na godišnjem nivou, odnosno, 700 KM na mjesečnom nivou, te povećanje ličnog odbitka za izdržavane članove porodice sa dosadašnjih 900 KM na 1.800 KM na godišnjem, odnosno sa 75 KM na 150 KM na mjesečnom nivou po svakom izdržavanom članu porodice.

Takođe, Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o doprinosima kojim se predviđa da osnovica doprinosa na lična primanja ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, koja je važeća u momentu isplate ličnog primanja.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj, prema kojoj se najniža plata povećava sa 520,00 KM na 540,00 KM.

Odluka o povećanju najniže plate na 540,00 KM, donesena je u skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske za donošenjem seta zakona kojima se uređuje povećanje plata i poboljšanje materijalnog položaja svih radnika u Republici Srpskoj, a nakon konsultacija sa predstavnicima radnika i poslodavaca.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa "Informacijom o izradi Akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji i pokretanju ministarskih konferencija", te zadužila ministre u Vladi Republike Srpske koji učestvuju u radu ministarskih konferencija da uzmu aktivno učešće u radu tijela usaglašenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, a u cilju zaštite ustavnih nadležnosti Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da o ovom zaključku informiše nadležna ministarstva iz Republike Srpske koja učestvuju u radu ministarskih konferencija.

Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da o daljem postupku usaglašavanja Akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji informiše Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o pripremi realizacije projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske - 2021.".

Zadužuje se JU Javni fond za dječiju zaštitu da aktivnosti Projekta u 2021. godini provede u skladu sa zakonskim propisima i predviđenom dinamikom, u najboljem interesu djece učesnika projekta, te da o rezultatima istog redovno obavještava Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da informiše Vladu Republike Srpske o realizaciji projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske - 2021.".

Od 2002. godine zaključno sa 2019. godinom ovaj jedinstven projekat Vlade Republike Srpske koji omogućuje besplatno ljetovanje za određene grupe djece iz Republike Srpske (prije svega djeca iz socijalno ugroženih porodica-korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca iz višečlanih porodica, djeca iz porodica boračke populacije, djeca sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, kao i posebno nadarena djeca, talentovani sportisti i dr.), realizovan je 18 godina u kontinuitetu.

U ovom periodu njime je obuhvaćeno više od 32.000 osoba (26.471 djece i 5.848 odraslih osoba, pratećeg osoblja) iz svih opština Republike Srpske, a svojim obimom, kontinuitetom i ciljevima, projekat je postao izuzetno važan i prepoznatljiv segment sistema dječje zaštite Republike Srpske. Ciljevi ovog projekta su usmjereni ka stvaranju bar djelimično približnih uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece, čiji je razvoj otežan nepovoljnim socijalnim, porodičnim, materijalnim uslovima i/ili zdravstvenim i razvojnim smetnjama.

Zbog pandemije virusa korona Projekat nije realizovan u 2020. godini, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srpske, kojim se realizacija projektnih aktivnosti prebacuje u 2021. godinu.

Realizacija Projekta u 2021. godini će biti u 13 smjena i to u periodu 30.05 - 22.09.2021. godine, u skladu sa epidemiološkom situacijom i epidemiološkim mjerama.

Planirano je dvanaest desetodnevnih smjena (devet pansiona) i jedna osmodnevna (sedam pansiona).

Kako u 2020. godini Projekat nije realizovan, a postupak izbora učesnika (djece i pratećeg osoblja) je sproveden, ove godine projektom će se prioritetno obuhvatiti djeca za koju su u 2020. godini podneseni zahtjevi za učešće u Projektu. Projekat će se kao i prethodne četiri godine realizovati na crnogorskoj obali u Omladinskom hostelu "Užice" u Bečićima, uz uvažavanje higijensko-epidemioloških mjera propisanih od relevantnih institucija Republike Srpske i Republike Crne Gore.

U budžetu Fonda planirano je 1.120.000,00 KM za realizaciju Projekta.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 20.05.2021.

Naslov: Redakcija