Zastava Srbije

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH: Više od 1.400 privrednih društava ne predaju redovno polugodišnje izvještaje

Finansijsko.informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine polugodišnje finansijske izvještaje za šest mjeseci 2019. dostavilo je 3.170 pravnih subjekata, koji su obveznici predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja.

Više

POJAŠNJENJE PROVOĐENJA VANSUDSKE NAGODBE ZA IZMIRENJE POTRAŽIVANJA KOJE UPOSLENICI IMAJU PREMA INSTITUCIJAMA I ORGANIMA FBIH U OBLASTI RADNIH ODNOSA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je odgovarajuće zaključke i dokumente za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe za izmirenje potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih odluka iz oblasti radnopravnih sporova.

Više

DOPUNE ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA: Za naknade zaposlenika za topli obrok, prevoz i odvojeni život biće potrebno više od 1,18 miliona KM

Ministarstvo pravde BiH završilo je novu verziju dopuna zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama u Sarajevu koje predviđaju da sudije, tužioci i drugo osoblje ubuduće ostvare pravo na naknade za topli obrok, prevoz i odvojeni život, za koje bi godišnje u kasi trebalo obezbijediti više od 1,18 miliona KM.

Više

KANTON SARAJEVO: U evidenciji nezaposlenih najviše onih sa srednjom stručnom spremom, od visokoobrazovanih prednjače pravnici, ekonomisti i novinari

Direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nermin Pećanac kazao je da je 58.421 osoba na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo. Od toga su 36.732 žene, a 19.589 su mlađe osobe, do 35 godina.

Više

OCJENA REVIZORA: Kašnjenje sa usvajanjem budžeta Distrikta Brčko uzrokuje neadekvatnu upotrebu budžetskih sredstava

Nakon 29 obavljenih finansijskih revizija javne uprave, institucija i javnih preduzeća za 2018. godinu Nekir Suljagić, glavni revizor Brčko distrikta ocijenio je da je pojačana finansijska disciplina u Brčko distriktu.

Više

PROŠIRENJE EU NA ZAPADNI BALKAN: Cilj BIH ne treba da bude ulazak u EU, već standardi koji u njoj važe

Da li će BiH zauvijek ostati pred vratima EU ili će se skepticizam koji je prisutan u Evropi po pitanju prijema novih članica u međuvremenu promijeniti – pitanje je koje je ponovo otvorilo raspravu u javnosti nakon informacije da bi Danska, Francuska i Holandija mogle staviti rampu na proces proširenja za zemlje zapadnog Balkana.

Više

ŠTA PREDVIĐA NOVI NJEMAČKI ZAKON O USELJAVANJU STRANACA?

Stephan Mayer, državni tajnik njemačkog Ministarstva unutranjih poslova, ekskluzivno je za Deutsche Welle govorio o detaljima novog zakona o useljavanju stranih radnika.

Više

U FBIH BLAGO POVEĆAN BROJ ZAPOSLENIH

U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je povećan za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena je ostao na istom nivou, pokazuju preliminarni podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Više

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA RS: Maloljetnicima zabranjeno korišćenje solarijuma

Nametnuti ideal ljepote učinio je da sve više mladih koristi solarij. To je i razlog što u BiH preko noći niču saloni ljepote, koji nude usluge solarija, čiji je kvalitet, prema riječima prof. dr. Jagode Balaban, načelnice Klinike za kožne i polne bolesti Univerzitetsko kliničkog centra RS-a, nerijetko sumnjiv

Više

GRAĐANI SRPSKE ŽIVOTNO OSIGURANJE SMATRAJU LUKSUZOM: I pored toga tržište osiguranja u RS bilježi ukupan rast od 2,8%

Obračunata premija na tržištu osiguranja Republike Srpske u prvom polugodištu ove godine iznosila je 114,8 miliona maraka i za 2,8 odsto je veća u odnosu na isti period lani.

Više