Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH: Više od 1.400 privrednih društava ne predaju redovno polugodišnje izvještaje

19.08.2019.


Finansijsko.informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine polugodišnje finansijske izvještaje za šest mjeseci 2019. dostavilo je 3.170 pravnih subjekata, koji su obveznici predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja.

Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 83/2009), pravni subjekti, koji su razvrstani u velike i srednje, dužni su sastavljati i prezentirati polugodišnje finansijske izvještaje u zakonski propisanom roku.

Po analizi koju je sačinila FIA polugodišnje finansijske izvještaje dostavilo je 3.055 privrednih društava, 45 udruženja, 32 finansijske institucije, dva budžetska korisnika, 10 fondova i 26 osiguravajućih kuća.

Direktor FIA-e Esad Mahmutović rekao je da su u odnosu na predate godišnje finansijske izvještaje ustanovili da je 14 malih privrednih društava ispunilo uvjete i sada se vode kao srednja privredna društva, dok je jedno privredno društvo koje se prošle godine vodilo kao srednje, po zakonskim odredbama sada postalo veliko privredno društvo.

"Imajući u vidu činjenicu da stalno unapređujemo kvalitet podataka u registru finansijskih izvještaja, 18. jula 2019., na osnovu ustanovljenih propusta, poslali smo opomene na adrese 1.526 privrednih društava. Od ukupnog broja poslanih opomena, 1.431 dostavljena je na adrese privrednih društava koja nemaju kontinuitet, odnosno, nisu redovno predavala polugodišnje finansijske izvještaje za 2017. i 2018. Također, na adrese 95 obveznika dostavljena je opomena za pogrešno iskazivanje podataka u finansijskim izvještajima", kazao je Mahmutović.

Dodao je da su rezultati provedenih aktivnosti vrlo zadovoljavajući, naročito ako se ima u vidu ostvareni efekt otklanjanja anomalija u Registru finansijskih izvještaja u FIA-i, saopćeno je iz te institucije.


IZVOR: Klix.ba, 18.08.2019.

Naslov: Redakcija