Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

POJAŠNJENJE PROVOĐENJA VANSUDSKE NAGODBE ZA IZMIRENJE POTRAŽIVANJA KOJE UPOSLENICI IMAJU PREMA INSTITUCIJAMA I ORGANIMA FBIH U OBLASTI RADNIH ODNOSA

19.08.2019.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je odgovarajuće zaključke i dokumente za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe za izmirenje potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih odluka iz oblasti radnopravnih sporova.

Javni poziv za zaključenje vansudske nagodbe vrlo jasno upućuje da su predmet Ugovora o vansudskoj nagodbi sva (ukupna) potraživanja tužitelja tj. izvršenika ili advokatskih kancelarija koja se potražuju zaključno s 30. junom 2019., a po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa, a tako isto i Zahtjev za zaključenje vansudske nagodbe, kao i tipski tekst Ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama, prema uposlenicima i umirovljenicima federalnih organa i institucija navodi da se radi o "pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama" (dakle u množini).

Shodno tome ugovori o vansudskoj nagodbi se mogu zaključiti samo na način da će obuhvatiti sva (ukupna) potraživanja koja su utvrđena u svim pravosnažnim sudskim odlukama tražioca izvršenja zaključno sa 30. junom 2019., a u momentu podnošenja Zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe.

Nadležne službe federalnih organa i institucija dužne su o tome voditi računa, te odbiti one zahtjeve za zaključenje vansudske nagodbe koji nisu uključili sva (ukupna) potraživanja koja su utvrđena u svim pravosnažnim sudskim odlukama tražioca izvršenja zaključno sa 30. junom 2019.

To se odnosi na sve tražioce izvršenja, tj. podnosice zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe, uključujući i advokatske kancelarije u pogledu ukupnih potraživanja po svim pravosnažnim sudskim odlukama koja se odnose na sudske i druge troškove.

Obzirom da se radi o tipskim tekstovima, tekst zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe i ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama, prema uposlenicima i umirovljenicima federalnih organa i institucija može se prilagoditi (bez mijenjanja suštine) na način da obuhvati sve pravosnažne sudske odluke podnosioca zahtjeva (tražioca izvršenja) zaključno sa 30. junom 2019.

U slučaju da se istovremeno prijavi više podnosilaca zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe, a da sa svima njima nije moguće zaključiti ugovore o vansudskoj nagodbi (zbog nedostatka sredstava), prioritet za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi imaju podnosioci zahtjeva čije su pravosnažne sudske odluke starijeg datuma.

Ured premijera Federacije BiH i dalje stoji na raspolaganju da, u slučaju da veći broj organa i institucija zatraži sastanak, da sastanak bude održan radi davanja detaljnijih pojašnjenja postupka zaključenja i izvršenja vansudske nagodbe, saopćeno je iz Ureda.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 16.08.2019.

Naslov: Redakcija