Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

OCJENA REVIZORA: Kašnjenje sa usvajanjem budžeta Distrikta Brčko uzrokuje neadekvatnu upotrebu budžetskih sredstava

19.08.2019.


Nakon 29 obavljenih finansijskih revizija javne uprave, institucija i javnih preduzeća za 2018. godinu Nekir Suljagić, glavni revizor Brčko distrikta ocijenio je da je pojačana finansijska disciplina u Brčko distriktu.

Devet subjekata dobilo je pozitivno mišljenje revizije, a 20 uslovno među kojima su i tri koja su godinu dana ranije imala negativan revizorski izvještaj.

Revizori su u toku revizije dali 463 preporuke od čega se 425 tiče neusklađenosti sa zakonskim propisima, a 38 se odnosi na finansijsku reviziju i poslovanje što govori o porastu finansijske discipline – rekao je Suljagić.

Vezano za neusklađenosti sa zakonskim propisima na prvom mjestu je istakao neblagovremeno donošenje budžeta Brčko distrikta.

Svjedoci smo posljednjih godina da se budžet Distrikta donosi tek u aprilu što uzrokuje neadekvatnu upotrebu budžetskih sredstava. Budžetski korisnici ne mogu blagovremeno utrošiti novac tako da se oko 80 odsto budžeta utroši tek u zadnjem kvartalu. Najbolji primjer je novac namijenjen podsticajima u poljoprivredi. Pravilnik o podsticajima poljoprivrednoj proizvodnji se donosi dva mjeseca nakon usvajanja budžeta što znači da Odjeljenje za poljoprivredu prve podsticaje može realizovati tek u julu. Zbog toga je u oktobru i novembru realizacija budžeta za ovu namjenu od 12 miliona KM iznosila svega dva miliona KM – rekao je Suljagić.

Smatra da se ovaj problem može riješiti donošenjem pravilnik o podsticajima koji ne bi zavisio od datuma usvajanja budžeta i koji bi umjesto jedne, važio više godina. Suljagić je podsjetio da bi aktivnosti na pripremi budžeta trebale početi već u avgustu kako bi u skladu sa zakonom budžet bio donesen do početka decembra.

Procenat realizacije revizorskih preporuka kreće se između 50 i 60 odsto. U Kancelariji za reviziju javnog sektora Brčko distrikta navode da među preporukama ima i onih koje nisu realizovane iz objektivnih razloga a odnose se uglavnom na potrebu prethodne izmene propisa.

Cilj nam je da se što veći broj naših preporuka realizuje. Institucije, preduzeća i organi uprave imaju obavezu donošenja akcionog plana za otklanjane nedostaka uočenih tokom revizije. Osim toga mi ih kroz izveštaje revizije podsjećamo na obaveze koje nisu izvršili jer nemamo druge mehanizme niti sankcije za nerelizaciju preporuka – istakao je Suljagić.

Nakon finansijskih revizaja za 2018. godinu privodi se kraju i revizija učinka koja se odnosi na ugovore o djelu privremenim, povremenim poslovima i posebnim poslovima od 2016 do 2018. godine.

Ovaj izvještaj biće završen za oko mjesec dana- zaključio je Suljagić.


IZVOR: Vebsajt Srpska info, 17.08.2019.

Naslov: Redakcija