Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRAVOBRANILAŠTVO RS: Pravobranilac i zamjenik pravobranioca podnijeli pisane ostavke na te funkcije. Za nesmetan rad ove institucije neophodne kadrovske promjene i donošenje novog Zakona o Pravobranilaštvu RS

Pravobranilac Republike Srpske, Danijela Novaković, i zamenik pravobranioca u Banjaluci, Mirko Stojčinović, podneli su pisane ostavke na te funkcije.

Više

ZAKON O POREZU NA NEPOKRETNOSTI: Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji i odluku o visini stope poreza na nepokretnosti za 2017. godinu Poreskoj upravi RS nisu dostavile desetine lokalnih zajednica u Srpskoj, iako je zakonski rok za to istekao 31. januara

Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji i odluku o visini stope poreza na nepokretnosti za 2017. godinu Poreskoj upravi RS nisu dostavile desetine lokalnih zajednica u Srpskoj, čime su pokazale nemaran odnos prema prihodima koji pripadaju isključivo njima.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI: Zakon stupio na snagu 15. februara 2017. godine

Vozače i pješake u BiH od 15. februara 2017. godine očekuju rigoroznije kazne za saobraćajne prekršaje jer je stupio na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA: Predviđeno je osnivanje komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kao samostalne, profesionalne organizacije sa svojstvom pravnog lica

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je 15. februara 2017. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama koji predviđa osnivanje komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPASAVANJU U VANREDNIM SITUACIJAMA: Subjekti sistema zaštite i spasavanja su Civilna zaštita, republički organi uprave i jednica lokalne samouprave, privredna društva, građani i udruženja

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama definisano je da su zaštita i spasavanje djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Srpsku.

Više

NACRT ZAKONA O NACIONALNOM PARKU "DRINA": Nacrtom zakona definisana su ograničenja, prava i obaveze upravljača parkom, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje

Nacrtom zakona o Nacionalnom parku "Drina" definisana je površina područja od 6.315 hektara, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite.

Više

JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ZAKONA O PORESKOM SISTEMU I REGISTRA FISKALNIH I PARAFISKALNIH DAVANJA

Ministarstvo finansija Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Savezom opština i gradova Republike Srpske, organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o poreskom sistemu Republike Srpske, a u okviru javne rasprave biće razmotren i Nacrt Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja u Republici Srpskoj.

Više

PORESKA UPRAVA RS POJAČAVA AKTIVNOSTI NA NAPLATI BORAVIŠNE TAKSE I KONTROLE RADA SUBJEKATA KOJI IZNAJMLJUJU SMJEŠTAJNE KAPACITETE

Poreska uprava Republike Srpske pojačaće aktivnosti kada je riječ o naplati boravišne takse, ali i kontrole rada subjekata koji iznajmljuju smještajne kapacitete, zaključeno je na sastanku direktora Poreske uprave Zore Vidović i predstavnika turističkih organizacija.

Više

NACRT ZAKONA O PORESKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE - Tekst propisa

NACRT ZAKONA O PORESKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772