Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA: Pripremni seminar za polaganje notarskog ispita nije više uslov za izlazak na ispit. Nacrtom zakona precizira se početak rada notara, tako što notar može početi sa radom nakon što ministar pravde rješenjem odredi datum početka obavljanja notarske službe. Propisuje se obaveza notara da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za pričinjenu štetu prema trećim licima

16.02.2017.


Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima kojim se preciznije propisuje organizovanje, sprovođenje i polaganje notarskog ispita.

Nacrtom zakona precizira se početak rada notara, tako što notar može početi sa radom nakon što ministar pravde rješenjem odredi datum početka obavljanja notarske službe, navodi se u obrazloženju ovog zakonskog rješenja.

Novina u odnosu na važeći Zakon o notarima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 - ispr., 91/2006, 37/2007, 74/2007 - odluka US, 50/2010, 78/2011 i 20/2014 - dalje: Zakon) je da pripremni seminar za polaganje notarskog ispita nije više uslov za izlazak na ispit.

Donošenje ovog zakona proizašlo je iz potrebe usaglašavanja odredaba ovog Zakona sa odredbama Zakona o nasljeđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 1/2009, 55/2009 - ispr. i 91/2016) i Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 91/2016).

Nacrtom zakona propisuje se obaveza notara da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za pričinjenu štetu prema trećim licima.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 14.02.2017.

Naslov: Redakcija