Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA: Predviđeno je osnivanje komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kao samostalne, profesionalne organizacije sa svojstvom pravnog lica

16.02.2017.


Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je 15. februara 2017. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama koji predviđa osnivanje komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara štitiće interese profesije, pacijenata, voditi evidenciju o članovima komore, obezbijediti njihovo trajno stručno usavršavanje, da bi se održala stečena znanja i vještine i usvojila nova, navedeno je u obrazloženju Nacrta zakona.

Cilj izmjena i dopuna važećeg Zakona o zdravstvenim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2003) jeste uspostavljanje komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kao samostalne, profesionalne organizacije sa svojstvom pravnog lica.

Obrazlažući Nacrt zakona, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske, Dragan Bogdanić, rekao je da je osnivanje komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara nephodno zbog unapređivanja uslova za obavljanje profesije medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, zaštite njihovih profesionalnih interesa, organizovanog učešća na unapređivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite i zaštite interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 15.02.2017.

Naslov: Redakcija