Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPASAVANJU U VANREDNIM SITUACIJAMA: Subjekti sistema zaštite i spasavanja su Civilna zaštita, republički organi uprave i jednica lokalne samouprave, privredna društva, građani i udruženja

16.02.2017.


Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama definisano je da su zaštita i spasavanje djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Srpsku.

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave Civilne zaštite, Mile Međed, istakao je da je zakonskim rješenjem definisano da su subjekti sistema zaštite i spasavanja Civilna zaštita, republički organi uprave i jednica lokalne samouprave, privredna društva, građani i udruženja.

"Sistem zaštite i spasavanja je dio sistema bezbjednosti i integrisani oblik upravljanja i organizovanja subjekata i snaga sistema zaštite, te spasavanja u sprovođenju preventivnih i operativnih mjera i izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, uključujući mjere oporavka od njihovih posljedica", rekao je Međed u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući zakonsko rješenje.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske u oblasti zaštite i spasavanja obezbjeđuje izgradnju i razvoj sistema zaštite i spasavanja, te plansko povezivanje dijelova sistema i zadataka u jedinstvenu cjelinu.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 14.02.2017.

Naslov: Redakcija