Zastava Srbije

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA: Počevši od 1. januara 2017. godine svi isplatioci dohotka, odnosno uplatioci doprinosa podnose mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002) isključivo u elektronskom obliku potpisane elektronskim potpisom

16.02.2017.


Poreska uprava Republike Srpske je od kraja jula 2016. godine izdala 12.435 sertifikata za elektronski potpis za ukupno 33.999 poreskih obveznika.

Od ovog broja poreskih obveznika, njih 11.331 podnosi poreske prijave u svoje ime, dok za 22.668 obveznika poreske prijave podnosi 1.136 knjigovodstvenih biroa, a na osnovu datih ovlašćenja.

Od ukupnog broja izdatih sertifikata za elektronski potpis, 12.232 je izdato za pravna lica i preduzetnike, uključujući i knjigovodstvene biroe, dok su za fizička lica izdata 203 sertifikata za elektronski potpis, saopšteno je iz Poreske uprave.

Elektronski sertifikat je poreskim obveznicima neophodan kako bi koristili elektronske usluge koje obezbjeđuje Poreska uprava.

U saopštenju se podsjeća da je Pravilnikom o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava ("Sl. glasnik RS", br. 81/2016), između ostalog, propisano da su od 1. januara svi isplatioci dohotka, odnosno uplatioci doprinosa, obavezni da podnose mjesečne prijave poreza po odbitku isključivo u elektronskom obliku, potpisane elektronskim potpisom.

Poreska uprava izražava zadovoljstvo dosadašnjim tokom izdavanja elektronskih sertifikata i poziva poreske obveznike - pravna lica, preduzetnike i fizička lica, koji do sada nisu dobili elektronski sertifikat Poreske uprave, da podnesu zahtjev za njegovo izdavanje.

Potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sertifikacije, te prijem i obrada zahtjeva za izdavanje elektronskih sertifikata i propratne dokumentacije vrši se u svim mjesno nadležnim područnim jedinicama Poreske uprave, a ova usluga za poreske obveznike je besplatna.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 14.02.2017.

Naslov: Redakcija