Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

TUŽILAŠTVA U RS: Uslovna zatvorska kazna najzastupljenija krivična sankcija tokom 2016. godine

Tužilaštva u RS-u su u 2016. godini riješila 11.306 krivičnih prijava podnijetih protiv punoljetnih osoba, što je za 19 posto manje u odnosu na 2015. Od ukupnog broja prijava, 26,9 posto odnosilo se na nepoznate počinioce, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku. U istom periodu, optužene su 4.263 osobe, odnosno 3,5 posto manje u odnosu na 2015. godinu. Osuđeno je 3.930 osoba, što je za 3,9 posto manje u odnosu na prošlu godinu.

Više

USTAVNI SUD RS: Pojedine odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva neustavne i nezakonite, nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih zakonskih i podzakonskih akata

Ustavni sud Republike Srpske održao je 12. jula 2017. godine, Dvije stotine i dvadeset i drugu redovnu sjednicu na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom Republike

Više

USTAVNI SUD FBIH: Utvrđena neustavnost Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH

Ustavni sud Federacije BiH donio je presudu po zahtjevu potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića za preispitivanje ustavnosti odredbi Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 72/2005, 22/2009, 27/2012 - odluka US, 55/2013 i 102/2013 - autentično tumačenje), u kojoj se navodi ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i

Više

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, prihvaćena tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji

Federalna vlada je na sjednici održanoj 13. jula 2017. godine u Mostaru utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima koji je u primjeni od 1. januara 2010. i uređuje, između ostalog, pitanja evidentiranja i kontrole prometa putem fiskalnih sistema gdje je obveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja za svaku osobu koja je upisana u odgovarajući registar za promet dobara i pružanje usluga klijentima, osim izuzetih djelatnosti.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o hemikalijama, Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu upućen Narodnoj skupštini RS na razmatranje

Vlada Republike Srpske donijela je 13. jula 2017. godine, na 133. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Odluku o davanju saglasnosti na Pregled raspodjele sredstava za sufinansiranje rada nevladinih organizacija i udruženja od javnog interesa zasnovanog na programskim i projektnim aktivnostima u 2017. godini:

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Vlada FBiH prihvatila tri amandmana na Prijedlog zakona

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772