Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Vlada FBiH prihvatila tri amandmana na Prijedlog zakona

14.07.2017.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Prvim amandmanom član 8. izmijenjen je i propisuje da će revizorski tim za koordinaciju izvršiti kontrolu svih uvjerenja na temelju kojih su ostvarena prava za ove osobe ili članove porodica. Na ovaj način bilo bi izbjegnuto različito tumačenje i selektivna primjena u provedbi ove odredbe.

Ovo bi omogućilo jednakost i jednaku primjenu na sve pripadnike OS (HVO, Armije RBiH i MUP-ovi) pa je ova izmjena nužna da bi se ove osobe dovele u isti položaj, bez obzira na vrijeme ostvarivanja prava, pripadnost jedinici i svojstvo korisnika prava.

Drugim i trećim amandmanom predviđeno je da objavu podataka iz jedinstvenog registra treba regulirati posebnim zakonom koji treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.), jer je Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH na ove odredbe dala negativno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem.

Prihvatajući ove amandmane Federalna vlada je u obrazloženju istakla da u zakonu treba navesti da, s ciljem poštovanja načela međusobne saradnje i razmjene službenih podataka svih nivoa vlasti kao i načela transparentnosti, podaci iz jedinstvenog registra trebaju biti dostupni svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Izvor: Vebsajt BHRT, 13.07.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772