Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Pojedine odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva neustavne i nezakonite, nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih zakonskih i podzakonskih akata

14.07.2017.


Ustavni sud Republike Srpske održao je 12. jula 2017. godine, Dvije stotine i dvadeset i drugu redovnu sjednicu na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII - dalje: Ustav) i zakonima.

Ustavni sud je, među ostalim, u predmetu broj U-86/16 donio odluku da odgovarajuće odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva, a kojima je utvrđeno pravo na uvećanje plate u određenim procentima predsjedniku reprezentativnog sindikata zbog vršenja sindikalnih dužnosti, nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 11/2009, 98/2009 - odluka US i 116/2016). Određujući pravo na naknadu plate predsjedniku reprezentativnog sindikata na način kao u osporenom članu ovog ugovora, učesnici u njegovom zaključivanju su, po ocjeni Ustavnog suda, izašli iz zakonskih okvira, jer su uveli novu naknadu plate koja nije previđena navedenim Zakonom. S obzirom na ovu neusklađenost osporenog podzakonskog akta sa Zakonom, Ustavni sud je ocijenio da iste odredbe nisu u saglasnosti sa ustavnim načelom zakonitosti.

Pored navedene, Ustavni sud je na istoj sjednici donio i odluke u predmetima broj U-76/16, U-85/16, U-95/16, U-103/16, U-115/16, U-126/16, U-14/17, U-32/17 i U-42/17 kojima nije prihvatio inicijative za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenih akata, s obzirom da nije utvrdio njihovu nesaglasnost sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba

  • Zakona o državnim službenicima,
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i
  • Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  • kao niti neustavnost i nezakonitost pojedinih podzakonskih opštih i pojedinačnih akata.

Izvor: Vebsajt Ustavni sud Republike Srpske, 12.07.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija