Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD FBIH: Utvrđena neustavnost Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH

14.07.2017.


Ustavni sud Federacije BiH donio je presudu po zahtjevu potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića za preispitivanje ustavnosti odredbi Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 72/2005, 22/2009, 27/2012 - odluka US, 55/2013 i 102/2013 - autentično tumačenje), u kojoj se navodi ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 1/1994, 1/1994 - Amandman I, 13/1997 - Amandmani II-XXIV, 13/1997 - Amandmani XXV i XXVI, 16/2002 - Amandmani XXVII-LIV, 22/2002 - Amandmani LVI-LXIII, 52/2002 - Amandmani LXIV-LXXXVII, 60/2002 - ispr. Amandmana LXXXI, 18/2003 - Amandman LXXXVIII, 63/2003 - Amandmani LXXXIX-XCIV, 9/2004 - Amandmani XCV-CII, 20/2004 - Amandmani CIII i CIV, 33/2004 - Amandman CV, 71/2005 - Amandmani CVI-CVIII, 72/2005 - Amandman CVI i 88/2008 - Amandman CIX).

Kako je saopštila predsjednica Ustavnog suda FBiH Vesna Budimir, u skladu presudom ovog suda naloženo je Parlamentu FBiH da u roku od šest mjeseci od dana objave Odluke u Službenim novinama FBiH, uvažavajući relevantne odredbe Ustava FBiH i organizacionu strukturu propisanu Odlukom o organizaciji Ustavnog suda FBiH, donese zakon o Ustavnom sudu FBiH kojim će nadgraditi samostalnost i upravno-materijalnu neovisnost ovog suda, uključujući plate i druga primanja sudija Ustavnog suda FBiH.

Precizirala je da, ukoliko Parlament FBiH ne donese taj zakon u skladu s tačkom dva izreke presude, Ustavni sud FBiH će posebnim pravnim aktom urediti pitanja koja obuhvataju samostalnost i upravno-materijalnu neovisnost ovog suda, uključujući plate i druge naknade sudija Ustavnog suda FBiH.

Ova presuda Ustavnog suda biće objavljena u "Sl. novinama FBiH" i službenim glasilima kantona u FBiH.

U saopštenju iz Ureda potpredsjednika Federacije BiH, koje je objavljeno povodom odluke Suda, navodi se da je Dunović i ranije govorio, što je i bio povod za pokretanje Zahtjeva za ocjenu ustavnosti, da Ustavnom sudu Federacije treba dati autonomiju u raspolaganju budžetskim novcem, shodno njegovim potrebama, što bi mu u sadašnjim bosanskohercegovačkim uslovima donijelo potpunu nezavisnost od zakonodavne vlasti.

Drugim riječima, današnji odnos zakonodavne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini zahtijeva veću autonomiju ustavnog sudstva, stoji u saopštenju.

 "Tu se ne misli samo na plate već i na druge potrebe Suda, kao što je angažovanje stručnih saradnika i sve druge potrebe Suda koje su neophodne za samostalno i nezavisno funkcionisanje. Finansijska samostalnost nije bezuslovna budući da postoje mehanizmi kontrole", ukazao je Dunović.

"Ovo nije puka priča o platama sudija i zaposlenika Suda, već je suština u željenoj nezavisnosti institucije kakva je Ustavni sud. Nakon ove presude može se vidjeti da je u prethodnom periodu postojala težnja zakonodavne vlasti da onemogući nezavisnost sudske vlasti u financijskom smislu, što je moglo dovesti i do narušavanje opšte nezavisnosti. Smatram da su ovakvom presudom, konačno, otklonjene sve mogućnosti miješanja ingerencija zakonodavne vlasti na Ustavom zagarantovanu demokratičnost i sudsku nezavisnost", dodao je potpredsjednik Dunović.


Izvor: Vebsajt BHRT, 12.07.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772