Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o hemikalijama, Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu upućen Narodnoj skupštini RS na razmatranje

14.07.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je 13. jula 2017. godine, na 133. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Odluku o davanju saglasnosti na Pregled raspodjele sredstava za sufinansiranje rada nevladinih organizacija i udruženja od javnog interesa zasnovanog na programskim i projektnim aktivnostima u 2017. godini:

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pregled odobrenih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti u 2017.godini nevladinih organizacija/ udruženja proizišlih iz antifašističke i oslobodilačke borbe tokom 20-tog vijeka i Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Budžetom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite je za finansiranje neprofitnih organizacija-programskih aktivnosti nevladinih organizacija i udruženja u 2017. godini, predviđen iznos od 250.000,00 KM za 12 organizacija, i to:

Boračka organizacija Republike Srpske (106.000,00), Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske (30.000,00); Savez udruženja boraca NOR-a Republike Srpske (9.000,00); Organizacija amputiraca "Udas" (25.000,00); Savez sjedeće odbojke invalida Republike Srpske (9.000,00); Savez udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske (12.000.00); Savez logoraša Republike Srpske (17.000,00); Savez RVI Republike Srpske(7.000,00); Republička organizacija boraca i civila sa PTSP "Jedinstvo" (5.000,00); Udruženje građana "Srpsko-ruska zajednica" Bijeljina (10.000,00); Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske (10.000,00); Udruženje građana "VeteraniRepublike Srpske" (10.000,00).

Kod odobravanja sredstava za finansiranje nevladinih organizacija i udruženja, vodilo se računa da se radi o organizacijama koja su od republičkog značaja, da se organizacije i udruženja svojim programskim ciljevima zalažu za ostvarivanje najviših vrijednosti ustavnog poretka, slobode, jednakosti, prava čovjeka kao i moralnog digniteta srpskog naroda i svih građana Republike Srpske, koja su sudjelovala u odbrani otadžbine.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Prijedloge mišljenja na Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenja oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, čiji je predlagač predsjednik Republike Srpske.

Ovim zakonom, koji je novina u pravnom sistemu Republike Srpske, uređuje se osnivanje, status, djelatnost, organizacija Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, izvori i način prikupljanja sredstava, način raspodjele sredstava i praćenje rada ovog fonda.

Vlada Republike Srpske, u skladu sa pribavljenim mišljenjima Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija i Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, smatra da se Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu može uputiti Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o hemikalijama kojim se uređuje klasifikacija, obilježavanje i pakovanje hemikalija; bezbjednosno-tehnički list; obavljanje djelatnosti sa hemikalijama; Integralni inventar hemikalija; ograničenja i zabrane hemikalija; uslovi za uvoz i izvoz hemikalija; stavljanje deterdženata na tržište; integrisano upravljanje hemikalijama; nadzor i druga pitanja od značaja za bezbjedno upravljanje hemikalijama u Republici Srpskoj.

Cilj ovog zakona je zaštita zdravlja ljudi i životne sredine od štetnog uticaja hemikalija.

Jedna od ključnih izmjena zakona ogleda se u tome što Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite više neće utvrđivati ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i skladištenja hemikalija a koji se odnose na adekvatan prostora, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštite, upravljanje otpadom i otpadnim vodama i slično.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prijedlogu za sufinansiranje projekata Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske daje podršku Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za realizaciju projekata:

"Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2016. godini" u realizaciji Prirodno-matematičkog fakultetaUniverziteta u Banjoj Luci, čiji je osnovni cilj praćenje stanja kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj koje se sprovodi na određenim mjernim mjestima "profilima" vodnih tijela u skladu sa preliminarno izvršenom tipologijom, i to:

  • procjene ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda u skladu sa Zakonom o vodama i Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka,
  • ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
  • dostavljanja podataka u Međunarodnu monitoring mrežu (TNMN) u okviru Međunarodnekomisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR-a) za mjerne profile uključene u ovu bazu podataka,
  • prikupljanja podataka neophodnih za definisanje referentnih uslova u skladu sa utvrđenom tipologijom,
  • praćenja stanja kvaliteta voda s ciljem zaštite i dostizanja dobrog ekološkog statusa, koji podržava ekološku funkciju datih tipova akvatičnih sistema, kao i korištenje voda za postojeće i planirane upotrebe,

i projekta "Sakupljanje, razdvajanje i zbrinjavanje otpada" u realizaciji AD "GRAD" Bijeljina, čiji je osnovni cilj uspostavljanje sistema integrisanog upravljanja ambalažnim otpadom, kao i ostalih kategorija otpada u okviru prostora Kvantaške pijace. Prioritet je smanjivanje količina ambalažnog otpada, odnosno povećanje procenta adekvatnog zbrinjavanja reciklažom ambalaže i iskorištavanje njenih vrijednosti u matrijalne ili energetske svrhe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan realizacije Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021 "Znanje za razvoj".

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 01.01-30.09.2017. godine, u ukupnom iznosu od 79.030,00 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način:

-Tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske - 54.230,00 KM

-Tekući grantovi vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj -24.800,00 KM

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o jednokratnom materijalnom obezbjeđenju lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu za 2017. godine.

Ovom odlukom reguliše se način i postupak pružanja jednokratnog materijalnog obezbjeđenja lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu. Licima iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu utvrđuje se jednokratna novčana pomoć u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM za 2017. godinu.

Kriterijumi i uslovi za korišćenje pojedinačne finansijske pomoći lica koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu utvrdiće se posebnim pravilnikom koji će, uz saglasnost ministra pravde, donijeti Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.


Izvor: Vebsajt Vlada RS, 13.07.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772