Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 13. 10. 2016.

REGIONALNA KONFERENCIJA PRAVOSUĐA U SARAJEVU 13. I 14. OKTOBRA 2016. GODINE . . . dalje

ADVOKATSKA KOMORA RS: Na konkurs za predsjednika Komore stiglo pet prijava . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predviđeno je da Narodna skupština RS na prijedlog Vlade može raspustiti lokalni parlament, ukoliko se ne konstituiše u roku od šest mjeseci od dana potvrde rezultata izbora. Prijedlogom zakona je predviđeno raspuštanje i ako lokalni parlament u zakonom određenom roku ne usvoji budžet opštine ili grada ili ne održi sjednicu lokalne skupštine duže od šest mjeseci te ukoliko, nakon provedenog postupka opoziva, gradonačelnik ili načelnik opštine ne bude opozvan . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE: Predviđeno je osnivanje registra cijena nepokretnosti koji bi vodila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove . . . dalje

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Vlada FBIH ne podržava prolongiranje roka za oporezivanje toplog obroka za iznos veći od 8,5 KM dnevno i regresa većeg od 50% prosječne plaće u FBiH do 1. januara 2017. godine . . . dalje

NACRT BUDŽETA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH ZA 2017. GODINU: Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH razmotrila, ali odgodila izjašnjavanje o Nacrtu budžeta . . . dalje

TRI PRIVREDNE KOMORE TRAŽE RAZUMAN ROK ZA PRILAGOĐAVANJE PROPISA NA TRŽIŠTU HEMIKALIJA U BIH . . . dalje

MEĐUNARODNA POSMATRAČKA OPERACIJA: Cjelokupan popis u BiH proveden u skladu sa međunarodnim standardima . . . dalje

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Prinudnom naplatom prikupljeno 680 miliona KM duga za PDV