Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT BUDŽETA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH ZA 2017. GODINU: Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH razmotrila, ali odgodila izjašnjavanje o Nacrtu budžeta


Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrala je 12. oktobra 2016. godine Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2017. godinu, ali je odgodila izjašnjavanje za narednu sjednicu na koju će pozvati i predstavnike Vijeća ministara BiH.

Predsjedavajuća Komisije Ljilja Zovko je na početku rasprave navela da predloženi Nacrt budžeta Ureda bilježi značajno povećanje u odnosu na budžet Ureda iz 2016. godine i to prvenstveno na stavci "nabavka građevina".

Zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH Ranko Krsman je rekao da predloženi budžet za 2017. godinu iznosi 9.506.000 KM, odnosno 4.006.000 KM bez nabavke građevine za trajni smještaj ove institucije.

Po njegovim riječima, iznos od pet i po miliona KM odnosi se na nabavku građevine za trajan smještaj Ureda za reviziju institucija BiH. Istaknuo je da ne bi trebalo da ovako važna institucija od svog postanka bude podstanar.

- Ako ovo ne riješimo doći ćemo u funkcionalni i svaki drugi cajtnot - naveo je Krsman.

Članica Komisije Zdenka Džambas dala je punu podršku Uredu za reviziju da riješi pitanje prostora.

- Mora da se nađe način da oni rade neometano, onako kako treba, kako to rade i do sada, da bi uspjeh bio bolji, a tako sačuvan i naš proračun - rekla je Džambas.

Član Komisije Darko Babalj također je naveo da će glasati za podršku Uredu za reviziju institucija BiH kako je i predloženo.

Član Komisije Dragutin Rodić je istaknuo da je neupitna podrška radu institucija, ali mišljenja je da o ovom pitanju treba razgovarati i s predstavnicima Vijeća ministara BiH, da bismo došli do konačnog prijedloga.

- Mislim da treba obaviti dodatne konsultacije da bi ova komisija mogla donijeti odluku - rekao je Rodić.

Član Komisije Safet Softić iznio je utisak da je Ured za reviziju institucija BiH "jedna od najsređenijih institucija na nivou BiH".

- To je moje mišljenje o Uredu i mislim da to treba dodatno jačati, poboljšavati kvalitete njihovog rada, davati podršku - rekao je Softić.

Međutim, dodao je kako misli da nije moguće pitanje smještaja Ureda riješiti bez Vijeća ministara BiH, te da treba pozvati predstavnike Vijeća ministara BiH na sjednicu i "otvoriti ovu temu, da vidimo šta je realno".

Nakon diskusije članova Ustavno-pravne komisije, zaključeno je da se do naredne sjednice odgodi izjašnjavanje o Nacrtu budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2017. godinu, a da se na sjednicu pozovu i predstavnici Vijeća ministara BiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 12.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772