Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Vlada FBIH ne podržava prolongiranje roka za oporezivanje toplog obroka za iznos veći od 8,5 KM dnevno i regresa većeg od 50% prosječne plaće u FBiH do 1. januara 2017. godine


Delegacija Vlade FBiH na sjednici Ekonomsko-socijanog vijeća za teritoriju FBiH nije pristala na prijedlog delegacija Udruženja poslodavaca (UP) FBiH i Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH o prolongiranju oporezivanja toplog obroka za iznos veći od 8,5 KM dnevno i regresa većeg od 50% prosječne plaće u FBiH do 1. januara 2017. godine.

Delegacije UPFBiH i SSSBiH su tražile prolongiranje kako bi u međuvremenu bile usvojene izmijene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, što bi po njihovom mišljenju neutralisalo posljedice najavljenog oporezivanja toplog obroka i regresa.

Ministrica finansija FBiH Jelka Milićević rekla je da je Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", br. 67/2008, 4/2010, 86/2010, 10/2011, 53/2011, 20/2012, 27/2013, 71/2013, 90/2013, 45/2014, 52/2016 i 59/2016) vezan za izmijenjenu odredbu o visini toplog obroka u Općem kolektivnom ugovoru, koji bi onda morali staviti van snage dok ne budu usvojene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Dodala je da je topli obrok oporezovan u zemljama u bližem i daljem okruženju i moraće biti oporezovan i u BiH.

- Prolongiranje primjene Pravilnika za još tri mjeseca ne znači ništa nijednoj strani, a predstavljalo bi kapitulaciju Vlade jer više nijedan zakon ne bi mogli uputiti u parlament, jer bi uvijek neko bio protiv. Ja u ovom trenutku u ime Vlade moram reći da nisam spremna predložiti prolongiranje, a ako je neko drugi spreman mora preuzeti odgovornost - istakla je Milićević.


Izvor: Vebsajt eKapija, 12.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772