Zastava Srbije

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Prinudnom naplatom prikupljeno 680 miliona KM duga za PDV


Od milijardu maraka, koliko je približno iznosio nagomilani dug poreza na dodanu vrijednost više od 2.500 pravnih subjekata prema državi, akumuliran još od uspostave sistema PDV-a 2006. godine, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH putem prinudne naplate uspjela je namiriti više od 680 miliona KM. Otkrio je to portparol UIOBiH Ratko Kovačević, kazavši da je naša država zbog ovakve ažurnosti dobila i određene pohvale iz Evropske unije.

On ističe da se ovaj uspostavljeni mehanizam bez kompromisa provodi na način da svaki porezni obveznik do 10. u mjesecu državi mora platiti PDV. Zakasni li samo jedan dan, kako kaže on, onda automatski ulazi u postupak prinudne naplate.

- Sama objava liste poreznih dužnika, prvi put 2014. godine, imala je efekt, jer su mnoge firme nastojale izmiriti svoja dugovanja kako se ne bi našle na ovoj listi. Najveća prednost objave te liste, koja se desila zahvaljujući Zakonu o izmjenama zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Sl. glasnik BiH", br. 100/2013), jeste ta što je došlo do veće transparentnosti u svemu ovome - rekao je Kovačević.

On je istakao da UIO paralelno vodi i posebnu šemu poreznih dužnika kako bi se spriječilo akumuliranje dugova zbog činjenice da se dug određenog poreznog obveznika konstantno uvećava, dok se njegove obaveze ne mogu naplatiti prinudnim putem.

S obzirom na to da se ti dužnici nalaze na posebnoj šemi, kako objašnjava Kovačević, firme koje s njima sarađuju PDV moraju uplaćivati direktno na račun UIO umjesto na njihov račun.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 12.10.2016.