Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE: Predviđeno je osnivanje registra cijena nepokretnosti koji bi vodila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove


Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, o kojem je 12. oktobra 2016 godine započeta rasprava u Narodnoj skupštini, predviđeno je osnivanje registra cijena nepokretnosti koji bi vodila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

"Ovaj registar bi, kada se steknu uslovi u smislu dovoljno prikupljenih podataka, predstavljao osnov za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti, kao baze za utvrđivanje poreske osnovice", navodi se u obrazloženju Prijedloga zakona.

Izmijenjen je član važećeg Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012)koji precizira uslov po kojem lice koje posjeduje geodetsku licencu ne može licencu koristiti u dvije ili više geodetskih organizacija.

Prijedlogom zakona preciznije se definiše forma dokumenta koji izdaje Uprava - kopija katastarskog plana, a ne original, te se ostaje pri rješenju da se osnivanje katastra nepokretnosti može vršiti samo za jednu parcelu.


Izvor: Vebsajt RTRS, 12.10.2016.