Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o zastupanju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju

Vlada Federacije BiH je razmatrala Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i dala punu podršku što hitnijem sistemskom rješavanju ovog važnog društvenog problema.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 171. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi Republike Srpske u 2018. godini.

Više

ZAKON O RADU: Počeli pregovori o izmjeni Zakona u RS

Pregovori o izmjeni Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 - dalje: Zakon) u Srpskoj počeli su 4. aprila 2018. godine, a stavovi sindikata i poslodavaca su toliko udaljeni i suprotstavljeni da je već očigledno da će teško doći do dogovora.

Više

ZAKON O CENTRALNOJ BANCI BIH: Dio dobiti uplaćen na račun budžeta institucija BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je uplatila iznos od 7.311.129,83 KM u budžet institucija BiH na osnovu Odluke Upravnog vijeća CBBiH o raspodjeli čistog profita koji je CBBiH ostvarila u 2017. godini.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BIH: Stroža kontrola radnika i konkursa. Konkursna procedura mora biti završena u roku od četiri mjeseca od dana objave konkursa, a u slučaju da taj rok bude probijen poslodavac mora poništiti konkurs

Na pragu institucija BiH nalaze se stroža pravila i jače kontrole rada službenika koji bi ubuduće mogli češće da budu poslati na provjeru sposobnosti, a promjena će biti i prilikom zapošljavanja putem konkursa.

Više

RADNA VERZIJA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA: Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju nije definisan. Međutim, za nesavjesne vlasnike građevina većih od 400 kvadrata zakonodavac je predvidio kazne u vidu dodatnih naknada

Vlasnici "divljih" građevina u Republici Srpskoj mogli bi uskoro dobiti novu šansu da ozakone svoje kuće i tako izbjegnu njihovo rušenje jer je pripremljena radna verzija Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.

Više

ODABRANI INDIKATORI ZA MJERENJE NAPRETKA U BIH

Agencija za statistiku BiH prvi put za svaki UN cilj odabrala je po jedan indikator za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini i ocijenila kretanje održivog razvoja.

Više

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH: Od 9. do 22. aprila 2018. godine anketa o radnoj snazi

Na području Bosne i Hercegovine od 9. do 22. aprila 2018. godine bit će sprovedena trinaesta anketa o radnoj snazi, kako bi se dobili podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u Bosni i Hercegovini i uradila procjena ukupne radne snage.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772