Zastava Srbije

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH: Od 9. do 22. aprila 2018. godine anketa o radnoj snazi

10.04.2018.


Na području Bosne i Hercegovine od 9. do 22. aprila 2018. godine bit će sprovedena trinaesta anketa o radnoj snazi, kako bi se dobili podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u Bosni i Hercegovini i uradila procjena ukupne radne snage.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, realizovat će anketu na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od čega 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko Distrikta.

Anketa omogućava da se prate stanje i promjene na domaćem tržištu rada, odnosno veličina, struktura i obilježja aktivnog i neaktivnog stanovništva.

Iz Agencije za statistiku napominju da je broj nezaposlenih dobijen posredstvom ankete o radnoj snazi, jedini međunarodno uporedivi indikator nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini.

Anketiranje će vršiti osoblje akreditovano od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i entitetskih zavoda za statistiku.

Statističke institucije garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2004 i 42/2004) i Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.), odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 06.04.2018.

Naslov: Redakcija