Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O CENTRALNOJ BANCI BIH: Dio dobiti uplaćen na račun budžeta institucija BiH

10.04.2018.


Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je uplatila iznos od 7.311.129,83 KM u budžet institucija BiH na osnovu Odluke Upravnog vijeća CBBiH o raspodjeli čistog profita koji je CBBiH ostvarila u 2017. godini.

Neto dobit CBBiH za 2017. godinu iznosi 12.185.216,39 KM. Od tog iznosa, u skladu s članom 27. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 1/1997, 29/2002, 8/2003, 13/2003, 14/2003 - ispr, 9/2005, 76/2006 i 32/2007), na račun obaveza prema budžetu institucija Bosne i Hercegovine, transferisano je 60 posto ili iznos od 7.311.129,83 KM, dok je 40 posto ili 4.874.086,56 KM raspoređeno u generalne rezerve CBBiH, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Na poslovanje CBBiH proteklih godina, konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovu negativne kamatne stope na depozite kod inostranih banaka u eurozoni. Finansijska tržišta eurozone su već duži period u znaku negativnih i niskih prinosa na državne obveznice zemalja iz našeg investicionog spektra, te izrazito negativnih kamatnih stopa na oročene depozite i depozite po viđenju kod inostranih banaka.

Neizvjesni i negativni tržišni trendovi zajedno sa zakonskim okvirom ulaganja deviznih rezervi CBBiH su neminovno uticali na proces upravljanja deviznim rezervama i visinu prihoda od investiranja, te se CBBiH suočava sa sve težim ostvarenjem pozitivnog finansijskog rezultata.

Ostvareni profit za 2017. godinu je rezultat racionalne politike upravljanja CBBiH koja je u 2017. godini ispunila svoj zakonski mandat održavanja monetarne stabilnosti, uz racionalni utrošak resursa.

CBBiH i dalje uspjeva u vremenima negativne kamatne stope na tržištu eurozone ostvariti pozitivan finansijski rezultat, iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita već održavanje monetarne stabilnosti, navodi se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 05.04.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772