Zastava Srbije

ODABRANI INDIKATORI ZA MJERENJE NAPRETKA U BIH

10.04.2018.


Agencija za statistiku BiH prvi put za svaki UN cilj odabrala je po jedan indikator za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini i ocijenila kretanje održivog razvoja.

Cilj izrade ovih indikatora je, prvenstveno promocija Programa za održivi razvoj 2030 u Bosni i Hercegovini, kao i da kreatorima dugoročnih politika i donosiocima odluka budu osigurani mjerljivi pokazatelji stanja u ekonomskoj, socijalnoj i okolišnoj oblasti, te olakšano definiranje ciljeva i izrada strategija i akcionih planova održivog razvoja do 2030.

Svih 17 indikatora prezentirano je kroz grafički prikaz, od kojih sedam pokazuju pozitivan trend (i kreću se u smjeru veće održivosti), četiri indikatora pokazuju neutralan trend, četiri indikatora pokazuju negativan trend (i kreću se u smjeru manje održivosti), dok su dva indikatora bez ocjene jer su podaci dostupni samo za jednu godinu.

Ujedinjene nacije usvojile su Agendu za održivi razvoj do 2030. U okviru 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva pokriven je širok spektar pitanja okolišnog, socijalnog i ekonomskog razvoja u područjima kao što su siromaštvo, sigurnost opskrbe hranom, zdravlje, obrazovanje, klimatske promjene, rodna ravnopravnost, infrastruktura, održiva potrošnja i proizvodnja i socijalna pravda.

Svaka zemlja, članica UN-a treba, u skladu s vlastitim specifičnostima i uvjetima razvoja, definirati vlastite ciljeve i pratiti njihovu realizaciju, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 09.04.2018.

Naslov: Redakcija