Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 08. 07. 2016.

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 8 jula 2016. godine sjednica Kolegijuma Skupštine - Utvrđivanje termina za održavanje 18. posebne sjednice parlamenta, na kojoj će se razmatrati Prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, donjeta Odluka da 11. juli bude Dan žalosti u Bosni i Hercegovini . . . dalje

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u RS, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRADI I OBJAVLJIVANJU REZULTATA POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2013. GODINE U REPUBLICI SRPSKOJ: Cilj donošenja ovog Zakona je objavljivanje pouzdanih i metodološki ispravnih podataka iz popisa koji je sproveden 2013. godine za teritoriju Republike Srpske . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Preciznije definisanje odredaba važećeg Zakona . . . dalje

MMF ODGAĐA KREDITNI ARANŽMAN SA BIH . . . dalje

ŽIRANTI PROTIV PLJENIDBE NOVCA: Zahtijevaju da Agencija za bankarstvo RS hitno povuče odluku o prisilnoj naplati potraživanja blokadom računa stanovnika i pravnih lica, te da žirantima bude omogućeno da se u sudskom sporu sa bankama dokaže ko treba da plati sumnjivi kredit . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772