Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Preciznije definisanje odredaba važećeg Zakona


  • PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Preciznije definisanje odredaba važećeg Zakona

Vlada Republike Srpske utvrdila je 7. jula 2016. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Rezultati analize primjene Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012 - dalje: Zakon) ukazali su na potrebu donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se preciznije i jasnije definišu pojedine odredbe Zakona.

Na osnovu navedene analize primjene važećeg Zakona, ukazala se potreba da se preciznije definiše ko su korisnici socijalne zaštite, uslovi za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, ko su stručni radnici u oblasti socijalne zaštite, koji stručni radnici su dužni da polažu stručni ispit i pod kojim uslovima, ko su organi upravljanja u ustanovama socijalne zaštite, te da se preciznije definišu uslovi za rad i obavljanje djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama socijalne zaštite koje su osnovane i registrovane u sudu kao pravna lica i obavljaju djelatnost socijalne zaštite.

Izvor: Vebsajt Vlade Srpske, 07.07.2016.