Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u RS, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti


  • VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u RS, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Vlada Republike Srpske utvrdila je 7. jula 2016. godine na 81. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj, po hitnom postupku te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog Strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025 godina.

U Republici Srpskoj, shodno Prostornom planu Republike Srpske, predviđena je izgradnja 416 km auto-puteva i 468 km brzih puteva.

Imajući u vidu navedeno, neophodno je strateški pristupiti planiranju, projektovanju, izgradnji, rekonstrukciji i održavanju auto-puteva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj. S obzirom na činjenicu da se uvijek primjenjuje kategorizacija puteva naslijeđena iz prethodne države, neophodno je strateški pristupiti i utvrđivanju mjerila i kriterijuma kategorizacije puteva, a zatim i samoj kategorizaciji. Strateški pristup je neophodan prilikom iznalaženja načina finansiranja izgradnje putne infrastrukture.

Strategija definiše kriterijume i mjerila za novu kategorizaciju puteva, kriterijume za određivanje prioriteta građenja i rekonstrukcije auto-puteva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva, kriterijume za određivanje prioriteta održavanja i zaštite postojećih auto-puteva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva, na osnovu kojih će javna preduzeća koja su zakonom ovlašćena za upravljanje auto-putevima, brzim, magistralnim i regionalnim puteva u Republici Srpskoj donositi svoje godišnje i srednjoročne planove rada.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o učešću Ženskog kamernog hora "Banjalučanke" na Svjetskoj horskoj Olimpijadi u Sočiju, Ruska Federacija i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za sufinansiranje ovog projekata u isnosu od 10.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji mjere populacione politike "Fond treće i četvrto dijete" za 2015. godinu.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u saradnji s Javnim fondom za dječiju zaštitu Republike Srpske počev od 2006. godine realizuje projekat "Fond treće i četvrto dijete".

Ovim projektom kao jednom od mjera pronatalitetne populacione politike, isplaćuje se jednokratna novčana naknada svim majkama koje u tekućoj godini rode treće, odnosno četvrto dijete.

Na ostvarivanje ove naknade nema uticaja materijalni status porodice, tako da je ovo jedna tipična pronatalitena materijalna mjera, koja je kao takva naišla na prihvatanje u društvu.

U toku 2015. godine rođeno je 1270 djece trećeg i 234 djece četvrtog reda rođenja. Za ove namjene Ministarstvo porodice, omladine i sporta u 2015. godini izdvojilo je 890.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Izvještajem Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2015. godinu u kojem se navodi da je u uslovima promjenjivih tokova kapitala, povećane neizvjesnosti na međunarodnom finansijskom tržištu, kao i usporenog oporavka domaćeg realnog sektora, očuvano povjerenje u finansijski sektor.

Komitet je svojim aktivnostima dao doprinos donošenju reformskih zakona, a intenzivirane su i aktivnosti na izradi novog Zakona o bankama Republike Srpske, s ciljem daljeg jačanja nadzornog i regulatornog okvira ovog segmenta finansijskog tržišta.

Iako je ukupna aktiva finansijskog sektora zadržana na nivou prethodne godine, vidljivo je nepovoljno ekonomsko okruženje u kojem posluju finansijski posrednici.

U segmentu osiguranja ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, dok je bankarski sektor poslovao sa gubitkom, a izvještajni period obilježilo je i uvođenje privremene uprave u "Banku Srpske" a.d. Banja Luka, nad kojom je u maju tekuće godine pokrenut likvidacioni postupak.

I pored prestanka poslovanja dvije manje banke u prethodnom periodu, bankarski sektor je ostao stabilan i otporan na poremećaje iz međunarodnog i domaćeg okruženja, te je sačuvano povjerenje građana.

U 2015. godini, u bankarskom sektoru ostvaren je rast depozita i kredita, finansijski rezultat na nivou mikrokreditnog sektora je pozitivan, dok je u oblasti osiguranja zabilježen rast premije osiguranja.

Evidentan je i nastavak trenda rasta učešća dužničkih hartija od vrijednosti u ukupno ostvarenom prometu na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

U narednom periodu, jačanje finansijskog sektora i njegove otpornosti na poremećaje, biće ključne aktivnosti Komiteta, sa posebnom pažnjom usmjerenom na unapređenje pravnog okvira za restrukturiranje banaka, te uspostavljanje strožih pravila koja obezbjeđuju zdravo poslovanje banaka i kontinuitet u pružanju bankarskih usluga ključnih za javni sektor, privredu i građane.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Izvještajem supervizora iz oblasti finansija za 2015. godinu: Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za 2015. godinu i radu Agencije za bankarstvo sa finansijskim izvještajem, Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja i radu Agencije za osiguranje za prošlu godinu sa finansijskim izvještajem, te Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti sa izvještajem o radu i finansijskom poslovanju za 2015. godinu.

Izvor: Vebsajt Vlade Srpske, 07.07.2016.