Zastava Srbije

ŽIRANTI PROTIV PLJENIDBE NOVCA: Zahtijevaju da Agencija za bankarstvo RS hitno povuče odluku o prisilnoj naplati potraživanja blokadom računa stanovnika i pravnih lica, te da žirantima bude omogućeno da se u sudskom sporu sa bankama dokaže ko treba da plati sumnjivi kredit


  • ŽIRANTI PROTIV PLJENIDBE NOVCA: Zahtijevaju da Agencija za bankarstvo RS hitno povuče odluku o prisilnoj naplati potraživanja blokadom računa stanovnika i pravnih lica, te da žirantima bude omogućeno da se u sudskom sporu sa bankama dokaže ko treba da plati sumnjivi kredit

Žiranti zahtijevaju da Agencija za bankarstvo RS hitno povuče odluku o prisilnoj naplati potraživanja propalih Bobar banke i Banke Srpske blokadom računa stanovnika i pravnih lica.

Na taj problem upozoreno je na tematskoj sjednici skupštinskog Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine RS na kojoj su za sto sjeli predstavnici žiranata, Odbora za finansije Narodne skupštine, ministarstava finansija i pravde i Agencije za bankarstvo RS koji su kroz dijalog pokušali da riješe bar dio gomile problema koji muče žirante.

Žiranti su zatražili i da bude preispitan rad sudova i Agencije za bankarstvo RS u naplati spornih kredita.

- Radi se o prisilnoj i nezakonitoj naplati od žiranata. To je protivpravna radnja, jer kada je Agencija za bankarstvo bila u ulozi da kontroliše proceduru odobravanja kredita, nigdje je nije bilo. Agencija za bankarstvo nije radila svoj posao prilikom odobravanja kredita jer su mnogi zajmovi odobreni iako nisu imali pokriće, a sada se regulator prilikom naplate tih kredita poziva na zakone. Tražimo da odluku o prisilnoj naplati hitno ponište i da žirantima bude omogućeno da se u sudskom sporu sa bankama nadmudruju i da se putem suda dokaže ko treba da plati sumnjivi kredit- rekao je član Udruženja žiranata BiH Mikan Nikić i dodao da je Agencija istupila iz zakonskog okvira kojim je predviđena njena kontrolna uloga, ali ne i da naplaćuje bilo kakva potraživanja.

Žiranti su se požalili i na problem u vezi sa vraćanjem tuđih kredita, iako je njegov obim smanjen izmjenama zakonske regulative 2011. godine kada je na nivou BiH uspostavljen jedinstveni registar kredita. To je uticalo i na smanjenje broja žiranata koji godinama vraćaju tuđe kredite. Nikić kaže da su žirantima ugrožena osnovna ljudska prava i da su za njihove probleme krive banke, sudovi, ali i regulator.

- Banke odobravaju kredite nelikvidnim klijentima i na osnovu mjenice koja nema pokriće. Krediti su odobravani licima koja se vode na evidencijama Zavoda za zapošljavanje i osobama koja imaju mala primanja. Banke su prekršile zakon odobravanjem kredita nelikvidnim licima i na osnovu mjenica bez pokrića - kaže Nikić i dodaje da sudovi i banke ne poštuju procedure pri odobravanju i naplati kredita.

Predsjednik Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine RS Slobodan Protić kaže da je riječ o veoma kompleksnom problemu u koji je uključen veliki broj lica koja vraćaju tuđe kredite.

- Ovo nije posljednja sjednica o ovoj temi i nastojaćemo pokrenuti izmjenu zakonske regulative kako bi bio uveden red u ovu oblast. Usaglasili smo se da komunikacija Udruženja žiranata sa Ministarstvom pravde i Agencijom za bankarstvo mora biti na višem nivou - rekao je Protić.

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Kokot, 07.07.2016.