Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 08.04.2016.

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Zakon o policijskim službenicima BiH u skladu sa Ustavom BiH . . . dalje

USTAVNI SUD RS: Održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa - Meritorna odluka o zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda za 30 dana . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, četiri prijedloga zakona i Nacrt zakona o javnim tužilaštvima RS. Nastavak 11. redovne sjednice 12. aprila 2016. godine . . . dalje

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o željeznicama RS, o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS . . . dalje

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju, odbačen Prijedlog zakona o konverziji kredita s u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) . . . dalje

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI RS: Nacrtom zakona propisuje se da predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći između Sudske policije RS i Sudske policije FBiH, kako bi se na taj način regulisali određeni poslovi i zadaci Sudske policije kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz FBiH . . . dalje

NACRT ZAKONA O ŽELJEZNICAMA RS: Nacrtom zakona propisuje se da se željeznička infrastruktura upisuje u javne evidencije o nepokretnostima kao javno dobro u svojini RS. Organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove sprovodi postupak i rješenjem utvrđuje pravo svojine na željezničkoj infrastrukturi u korist RS . . . dalje

KONFERENCIJA GRADONAČELNIKA I PREDSJEDNIKA SKUPŠTINA GRADOVA I OPŠTINA U RS, 8. APRILA 2016. GODINE: Razmatranje nacrta zakona o lokalnoj samoupravi i o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave . . . dalje