Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju, odbačen Prijedlog zakona o konverziji kredita s u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM)


Vlada FBiH nije prihvatila Prijedlog zakona o konverziji kredita s u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koji su podnijeli poslanici u Poslaničkom domu Parlamenta FBiH. Formiran Antikorupcioni tim. Utvrđen Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju.

Primjena predloženih rješenja u Prijedlogu zakona o konverziji kredita s u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koji su podnijeli poslanici u Poslaničkom domu Parlamenta FBiH, smatra Vlada, imala bi za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti u zemlji zbog retroaktivnih elemenata u Zakonu. Između ostalog, u pitanje bi bila dovedena ravnopravnost korisnika kredita sa valutnom klauzulom u eurima koji su u praksi imali čak i dvostruko veće kamatne stope od kredita odobrenih s valutnom klauzulom CHF.

Nadalje, primjenom predloženog zakona federalni budžet bio bi izložen riziku i mogućem deficitu u slučaju osporavanja banke zbog predloženih zakonskih rješenja i traženja nadoknade štete.

Prema mišljenju Vlade FBiH, rješavanje ovog problema treba zasnivati na nekoliko postavki, od kojih je prioritetno dobrovoljno traženje rješavanja na relaciji banka – komintent, npr. konverzija postojećih kredita u valutnoj klauzuli CHF u kredite sa valutnom klauzulom u euro ili KM.

Predmetom dobrovoljnog rješavanja trebaju biti komintenti (isključivo fizičke osobe) kojima odobreni iznosi kredita ne prelaze 150.000 KM u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika financijskih usluga i koje su koristile kredite za rješavanje stambenog pitanja.

Vlada FBiH usvojila je izvještaj o izvršenju federalnog Budžeta za 2015. godinu, u kome se navodi da je ostvaren suficit od 89,8 miliona KM.

Izmjenama i dopunama prošlogodišnjeg Budžeta, po osnovu prihoda i finansiranja, bilo je planirano 2,3 milijarde, od čega je ostvareno 2,2 milijarde, što je realizacija od 97 odsto, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Ostvareni prihodi, primici i finansiranje manji su za 47,1 milion KM, odnosno za dva odsto u odnosu na 2014. godinu.

Federalna Vlada utvrdila je Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju, nakon što je provedena javna rasprava o nacrtu ovog zakonskog akta.

Odredbe ovog zakona odnose se na preduzetnike kao pravna lica koje samostalno proizvode i prodaju proizvode i vrše usluge na tržištu radi sticanja dobiti u skladu sa propisom o privrednim društvima, te na fizička lica koje samostalno obavljaju privrednu djelatnost u skladu sa propisom o obrtu i srodnim djelatnostima

Vlada Federacije BiH formirala je Antikorupcioni tim, a njegov zadatak je utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju korucije, kako uz društvu, tako i internim kontrolama unutar same Vlade FBiH. Za predsjednika Antikorupcionog tima imenovan Suvad Osmanagić.

Vlada će, kako je rečeno na sjednici, izraditi analizu i dostaviti je Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i nadležnim tužilaštvima u BiH, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Za predsjednika Antikorupcionog tima Vlada je imenovala Suvada Osmanagića, a za članove Anu Papac, Mirsada Bajraktarevića, Magdalenu Baotić, Mustafu Bisića, Amru Đendušić i Faruka Zubčevića.

Tim će pripremati i nacrte zakona u vezi s borbom protiv korupcije, dokumentacije potrebne za potpisvanje sporazuma o direktoj saradnji s tužilaštvima i svim institucijama na nivou BiH.

Također će procijeniti potrebe za obukom za borbu protiv korupcije i unapređenje odnosa s javnošću, prikupljati podatake o radnjama koje dijelom ili u cijelosti imaju ili mogu imati elemente korupcije, o čemu će sačinjavati godišnje izvještaje za Vladu Federacije BiH.

Među zadacima Antikorupcionog tima je i intenziviranje aktivnosti na svim internim kontrolama unutar Vlade FBiH s ciljem poštivanja zakonitosti i otklanjanja svih pojava koje nisu u skladu sa zakonom.

Također, Tim će inicirati izmjenu određenih procedura koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u krivičnom postupku sa aspekta efikasnosti i na taj način stvarati uslove da nadležni organi što direktnije dođu do potpunih saznanja o stanju u ovoj oblasti.

Ovaj tim danas je zadužen da prati provedbu Strategije borbe protiv korupcije u FBiH i pratećeg Akcionog plana, čije se usvajanje uskoro očekuje.


Izvor: Vebsajt BHRT, 07.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772