Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o željeznicama RS, o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS


Vlada Republike Srpske upoznala se, 07. aprila 2016. godine, na 68. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, sa Informacijom o postupku potpisivanja Protokola o prekograničnom nadzoru između Savjeta ministara BiH i Vlade Crne Gore.

Vlada Republike Srpske traži od člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske da Odluku o ratifikaciji ovog Protokola proglasi destruktivnom po vitalni interes Republike Srpske do usaglašavanja stavova svih relevantnih institucija u BiH.

Naime, MUP RS je, u decembru 2011. godine i oktobru 2013. godine, ukazao Ministarstvu bezbjednosti BiH, da nacrt Protokola, u predloženom obliku, predstavlja kršenje ustavnog uređenja i pogrešno prezentovanje bezbjednosnog sistema u BiH.

Član 4. Protokola navodi Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH kao nadležni organ u odnosu Ugovornih strana, što nije u skladu sa zakonom. S obzirom da službenici Direkcije nemaju ovlaštenja za obavljanje poslova, koja su predmet Protokola, očigledno je da bi se ratifikacijom istog izvršio direktan prenos nadležnosti sa entitetskih organa za sprovođenje zakona, u ovom slučaju MUPa RS i MUPa FBiH, na nivo zajedničkih organa BiH.

Podsjećamo, da je još u oktobru 2013. godine, tadašnji ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić odložio, na neodređeno vrijeme, potpisivanje ovog Protokola, kako bi se preispitao njegov sadržaj i uvrstili komentari MUPa RS.

Međutim, Predsjedništvo BiH je 3.11.2015. godine ovlastilo ministra bezbjednosti Dragana Mektića da potpiše ovaj Protokol u identičnom tekstu, a koji je sporan od samog početka, što ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić i čini 7. decembra 2015. godine, potpisuje navedeni protokol, i upućuje ga u zakonsku proceduru na ratifikaciju.

Na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 5. aprila 2016. godine, ova tačka ponovo je uvrštena u dnevni red i Predstavnički dom je donio odluku o davanju saglasnosti za ratifikaciju Protokola.

Iz svega navedenog, vidljivo je da navedeni protokol nije u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srpske i BiH, te da predstavlja prenos nadležnosti sa nivoa Republike Srpske na nivo BiH.

Shodno svemu navedenom, Vlada Republike Srpske smatra da se Protokol može ratifikovati samo u slučaju izmjene člana 4. na način da se kao nadležni organi ugovorne strane BiH predvide entitetska ministarstva unutrašnjih poslova.

Dakle, navedeni protokol potrebno je povući iz dalje zakonske procedure i vratiti na usaglašavanje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar-decembar 2015. godine.

Sredstva u ukupnom iznosu od 2.208.960,59 KM su upotrebljena za izmirenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 999 radnika iz 17 preduzeća u stečaju, a povezivanjem staža omogućen je odlazak u starosnu penziju za 324 radnika.

Od početka primjene ovog programa, odnosno u periodu od 2004. godine, zaključno sa 31.12.2015. godine, Vlada Republike Srpske je na ime socijalnog zbrinjavanja radnika obezbijedila, sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, u ukupnom iznosu od 175.083.060,28 KM, za socijalno zbrinjavanje 60.259 radnika iz 392 preduzeća u stečaju, te putem Javnog poziva omogućila ostvarivanje prava na starosnu penziju za 6.607 radnika iz preduzeća, koja su u stečajnom postupku.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o izradi Strategije za ljudska prava i osnovne slobode BiH.

Vlada Republike Srpske ne prihvata donošenje bilo kakvih planskih ili strateških dokumenata, bez prethodnog usaglašavanja stavova sa predstavnicima Vlade Republike Srpske, pa tako ni donošenje Strategije za ljudska prava na nivou zajedničkih institucija.

Vlada Republike Srpske smatra neprihvatljivim da institucije na nivou BiH traže od Kabineta predsjednice Vlade i ministarstava u Vladi Republike Srpske, dostavljanje informacija, komentara i prijedloga u suviše kratkim rokovima, jer se koordinacija i objedinjavanje stavova institucija Republike Srpske vrši putem Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, ministre iz Republike Srpske u Savjetu ministara i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o željeznicama Republike Srpske.

Jedan od razloga za donošenje novog zakona je činjenica da je važeći Zakon o željeznicama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 58/2001, 110/2003, 113/2005 - dr. zakon, 59/2008, 24/2012 i 33/2014)donesen 2001. godine i da je, od tada, pretrpio četiri izmjene i dopune, kao i da način na koji je uređena ova materija ne može odgovoriti zahtjevima i izazovima konkurentnosti i uvođenju savremenih tehnologija u oblasti željeznica.

"Željeznice Republike Srpske" a. d. Doboj kao jedino željezničko preduzeće u Republici Srpskoj spremne su da krenu u postupak restrukturiranja, da bi postigle finansijsku stabilnost i počele da zauzimaju svoje mjesto u mreži evropskih željeznica.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske.

Predloženim izmjenama i dopunama, između ostalog, propisuje se i da predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći između Sudske policije Republike Srpske i Sudske policije FBiH, kako bi se na taj način regulisali određeni poslovi i zadaci Sudske policije kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz FBiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informacije o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji, sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2015. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informacije o Projektu "Uspostavljanje sistema državne pomoći u BiH", koji se finansira iz IPA 2012.

Vlada Republike Srpske prihvata Informaciju o potrebi privremene odgode naplate poreskih obaveza Fudbalskom klubu "Slavija" SARAJEVO.

Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra finansija da donese rješenje, kojim se Fudbalskom klubu "Slavija" SARAJEVO odobrava privremena odgoda naplate poreskih obaveza bez obezbjeđenja poreskog duga, na period do 31.12.2016. godine.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 07.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772