Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ŽELJEZNICAMA RS: Nacrtom zakona propisuje se da se željeznička infrastruktura upisuje u javne evidencije o nepokretnostima kao javno dobro u svojini RS. Organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove sprovodi postupak i rješenjem utvrđuje pravo svojine na željezničkoj infrastrukturi u korist RS


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o željeznicama Republike Srpske kojim se uređuju uslovi i tehnički zahtjevi za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničke infrastrukture, te uslovi za vršenje željezničkog saobraćaja i organizovanje prevoza putnika i stvari, bezbjednost saobraćaja i posebne mjere bezbjednosti, nadzor nad bezbjednim organizovanjem željezničkog saobraćaja, kao i određena pitanja industrijske i gradske željeznice i pruga uzanog kolosijeka.

Najznačajnije razlike u odnosu na rješenja propisana važećim Zakonom o železnicama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 58/2001, 110/2003, 113/2005 - dr. zakon, 59/2008, 24/2012 i 33/2014)odnose se na pitanje prava svojine na željezničkoj infrastrukturi.

Nacrtom zakona propisuje se da se željeznička infrastruktura upisuje u javne evidencije o nepokretnostima kao javno dobro u svojini Republike Srpske. Propisano je da organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove sprovodi postupak i rješenjem utvrđuje pravo svojine na željezničkoj infrastrukturi u korist Republike Srpske, a koje je osnov za upis prava svojine Republike Srpske u javnim evidencijama o nepokretnostima.

Obaveza preuzimanja Direktiva EU u domaće zakonodavstvo takođe je jedan od razloga za donošenje novog zakona, a preuziumanjem ovih direktiva Zakon o željeznicama će biti usklađen sa EU zakonodavstvom.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza, 07.04.2016.