Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Zakon o policijskim službenicima BiH u skladu sa Ustavom BiH


 Ustavni sud BiH odbio je 6. aprila 2016. godine zahtjev za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o policijskim službenicima BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 27/2004, 63/2004, 5/2006, 15/2008, 50/2008 - dr. zakon, 63/2008, 35/2009 i 7/2012), jer je utvrdio da su pobijane odredbe Zakona u skladu sa Ustavom BiH.

Ustavni sud BiH zaključio je da pobijana odredba Zakona o policijskim službenicima BiH, kojom je propisano da policijskim službenicima BiH radni odnos prestaje i kada navrše 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života, nije u suprotnosti sa Ustavom BiH, odnosno da nema diskriminišući učinak na policijske službenike BiH koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

Registrar Ustavnog suda BiH, Zdravko Mijan, pojasnio je ranije da je Sud BiH, koji rješava parnični postupak u vezi sa uslovima za penzionisanje policajca iz Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa), podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti.

Mijan je naveo da je riječ o tome da je taj policajac Sipe, koji je predmet parničnog postupak pred Sudom BiH, penzionisan prema Zakonu na nivou BiH, dok prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US i 103/2015) Republike Srpske nije mogao da ostvari penziju.

"Prema Zakonu BiH ako napuni 40 godina staža prestaje mu radni odnos, dok se u Republici Srpskoj tražilo i da ima 60 godina života", rekao je Mijan.


Izvor: Vebsajt Srna, 06.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772