Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI RS: Nacrtom zakona propisuje se da predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći između Sudske policije RS i Sudske policije FBiH, kako bi se na taj način regulisali određeni poslovi i zadaci Sudske policije kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz FBiH


Zakonom o sudskoj policiji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011 - dalje: Zakon) uređuju se nadležnost, organizacija, djelokrug rada i ovlašćenja Sudske policije Republike Srpske, dužnosti i prava, posebne dužnosti i prava iz radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost, činovi, ocjena rada i unapređenje službenika te pitanja od značaja za organizaciju i rad ove ustanove.

Vlada Republike Srpske utvrdila je 7. aprila 2016. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske.

Razlog za izmjene i dopune Zakona ogledaju se u proširenju nadležnosti i formiranju nove organizacione jedinice Sudske policije RS, Okružnog centra sudske policije u Prijedoru, koja će biti vezana za osnivanje novih sudova, a prije svega Okružnog suda u Prijedoru, jer organizacija Sudske policije RS prati organizaciju okružnih sudova u Srpskoj.

Nacrtom zakona, između ostalog, propisuje se i da predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći između Sudske policije RS i Sudske policije FBiH, kako bi se na taj način regulisali određeni poslovi i zadaci Sudske policije kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz FBiH.

Nacrtom zakona vrši se i usklađivanje Zakona sa novim Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016), te usklađivanja određenih neusaglašenih propisa, između ostalog, kod strukture zaposlenih u Sudskoj policiji, načina zapošljavanja, obuke i stručnih usavršavanja, napredovanja u službi, disciplinske odgovornosti, te otklanjanja određenih tehničkih propusta u Zakonu.

Nacrt zakona će u narednom periodu biti upućen i u skupštinsku proceduru.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 07.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772