Zastava Srbije

VLADA FBIH: Prihvaćene naredbe i preporuke kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 4.5.2021. godine. Usvojen je i prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, donesene sa rokom važenja od 14 dana, računajući od 6.5.2021 godine.

Više

VLADA RS: Donijete odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini na javnim visokoškolskim ustanovama i o visini školarine

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 120. sjednici, u Banjaluci, Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, i Odluku o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2021/22. godinu.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Mjesto prometa, a posebno mjesto prometa usluga, je definirano na način da se postiže otklanjanje dvostrukog oporezivanja, kao i neoporezivanja na bilo kojoj teritoriji

Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala dobiti izmijenjen Zakon o PDV-u. Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) upitana je šta će to značiti. Između ostalog, pitani su da li će biti oporezivan luksuz i da li će se više oporezivati bogate osobe.

Više

PREDNACRT ZAKONA O AKCIZAMA: Planira se ukidanje akcize na denaturisani alkohol koji se koristi u proizvodnji i preradi neprehrambrenih proizvoda i uvođenje novih akciznih proizvoda, poput električne energije

Nakon što je objavljena informacija da bi Bosna i Hercegovina uskoro trebala dobiti izmijenjen Zakon o akcizama, makroekonomski analitičar Faruk Hadžić istakao je kako nova rješenja utvrđena prednacrtom imaju svoje dobre, ali i loše strane.

Više