Zastava Srbije

UREDBA O DODJELI SREDSTAVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA ZA MART 2021. GODINE: Poziv frizerima i kozmetičarima i ostalim subjektima iz nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva da se prijave za dodjelu sredstava

07.05.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021). Prema pravilima iz Uredbe, Ministarstvo privrede i preduzetništva sprovodi postupak dodjele sredstava za poslovne subjekte i preduzetnike koji obavljaju djelatnost za njegu i održavanje tijela, kao i usluge frizera i tretmana za uljepšavanje (frizeri i kozmetičari). Pored navedenih, zahtjev za dodjelu sredstava mogu dostaviti i drugi poslovni subjekti i preduzetnici, koji obavljaju djelatnost iz nadležnosti ovog ministarstva ako posluju u okviru trgovačkog centra i ako u periodu od 26.03. do 29.03.2021. godine nisu imali evidentiran promet putem fiskalne kase.

Sredstva se odobravaju za svakog radnika koji je na dan 31. mart 2021. godine registrovan u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa NA PUNO RADNO VRIJEME. 

Prema Uredbi, pojam radnik podrazumijeva sljedeća lica koja su na dan 31. mart 2021. godine registrovani u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i to:

1) fizičko lice koje je po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Zakonom o radu, zaposleno kod poslovnog subjekta ili preduzetnika NA PUNO RADNO VRIJEME OD 40 ČASOVA SEDMIČNO i

2) samostalnog preduzetnika registrovanog u vidu OSNOVNOG ZANIMANjA, ako je obveznik doprinosa.

Iznos sredstava koji se dodjeljuje po radniku predstavlja zbir prijavljenog poreza i doprinosa na lična primanja radnika za mart 2021. godine.

Zahtjev za dodjelu sredstava preuzima se na ovoj stranici a isti se obavezno dostavlja u pisanoj formi. Popunjen zahtjev se može dostaviti i u elektronskoj formi s tim da je prema Uredbi mjerodavan pisani zahtjev.

S obzirom da se očekuje veliki broj zahtjeva, a u cilju njihove brže obrade, apelujemo da se zahtjevi dostavljaju u elektronskoj i pisanoj formi. 

Zahtjev je u formatu Excel dokumenta i sastoji se od dva lista: 

1) lista "Zahtjev" u koji se upisuju opšti podaci o podnosiocu zahtjeva i

2) lista "Radnici" u koji se upisuju podaci o radnicima za koje se traže sredstva.

Popunjen zahtjev u elektronskoj formi dostavlja se isključivo u formatu Excel dokumenta (ne prilagati skenirne zahtjeve i dr.), i šalje se na adresu elektronske pošte podrska.mart2021@mpp.vladars.net.

U tekstu elektronske poruke obavezno navesti podatke: poslovno ime i JIB podnosioca zahtjeva.

Zahtjev u pisanoj formi mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva i isti se dostavlja u zatvorenoj koverti na protokol Ministarstva ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

Trg Republike Srpske 1

78 000 Banja Luka

sa naznakom "DODJELA SREDSTAVA ZA MART 2021. GODINE"

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 051/338-909, 051/338-646 i 051/338-993.

Rok za dostavu zahtjeva za dodjelu sredstava je 31. maj 2021. godine.

Preuzmite:


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 30.04.2021.

Naslov: Redakcija