Zastava Srbije

VLADA FBIH: Prihvaćene naredbe i preporuke kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

07.05.2021.


 Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 4.5.2021. godine. Usvojen je i prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, donesene sa rokom važenja od 14 dana, računajući od 6.5.2021 godine.

Jednom od naredbi je ublaženo ograničenje kretanje građana na cijelom teritoriju FBiH i sada ono važi od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana, a dozvoljeno je okupljanje ne više od 30 osoba na otvorenom.

Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera FMZ.

Prije isteka roka od 14 dana, Krizni stožer FMZ je dužan da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Ovaj stožer je dužan i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva i zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova kantona.

Sukladno zaključku od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će Parlament FBiH izvjestiti o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje donesenim s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji je istaknuto da na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 75 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša je zabilježena u Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu 10. U proteklom, u odnosu na tjedan prije, broj novozaraženih slučajeva u FBiH je manji za 39 posto, a sedmodnevna incidenca za 48,3 posto, dok je za 24,8 posto manji i broj hospitaliziranih pacijenata.

Navedeno je da je u Federaciju BiH dosad stiglo 111.050 vakcina, a zaključno sa 2.5.2021. godine je vakcinu protiv COVID-19 primilo 55.266 građana, od kojih je 49.508 primilo prvu, a 5.758 i drugu dozu, s tim što su ovi pokazatelji nepotpuni jer ih jedan kanton nije dostavio.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila 60.000.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH, utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH.

Sredstva će biti raspoređena zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u Federaciji BiH. Cilj je osiguranje pružanja zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite oboljelima od COVID-19 i sprječavanje i ublažavanje njegovih posljedica po zdravlje ljudi u javnim zdravstvenim ustanovama. Sredstva su, također, namijenjena održavanju i pobolјšanju likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova.

Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar namijenjeno je 18.000.000 KM, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetsko-kliničkom cetntru Tuzla po 12.000.000 KM.

Kantonalnoj bolnici Zenica odobreno je 3.610.000 KM, Općoj bolnici "Prim dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo po 1.900.000 KM, Kantonalnoj bolnici Bihać 1.400.000 KM, Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" Mostar 1.230.000 KM, a Kantonalnoj bolnici Travnik 1.100.000 KM. Hrvatskoj bolnici "Dr Fra Mato Nikolić" bit će raspodijeljeno 800.000 KM, Općoj bolnici Tešanj 720.000 KM, Kantonalnoj bolnici "Dr. fra. M. Sučić" Livno 700.000 KM, Kantonalnoj bolnici Orašje i Općoj bolnici Gračanica 500.000 KM, Kantonalnoj bolnici Goražde 1.000.000 KM, Općoj bolnici Konjic 480.000 KM, Općoj bolnici Jajce 400.000 KM, Općoj bolnici Sanski most 360.000 KM, te Općoj bolnici Bugojno 300.000 KM. Za rekonstrukciju i izgradnju Dom zdravlja Bihać odobreno je 3.000.000 KM.

Među kriterijima za dodjelu sredstava je prosječan prihod zdravstvene ustanove od obveznog osiguranja u razdoblju od 2018. do 2019. godine (kao pokazatelj obujma pruženih usluga), te iznos neizmirenih obveza dobavljačima na dan 31.12.2020. godine zdravstvenih ustanova tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica.

Federalna vlada je usvojila kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Hitni projekat za COVID-19 za FBiH" za razdoblje od 1.1. do 31.3.2021. godine. Kao odgovor na pojavu pandemije COVID-19, Grupacija Svjetske banke stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini paket hitne podrške putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 36,2 miliona dolara (33.1 milion eura) kao pomoć zemlji u njenim naporima da prevenira, otkriva i reaguje na prijetnje koje je izazvala pandemija COVID-19. Ovo je novi finansijski instrument Svjetske banke koji je odobren po ubrzanoj proceduri. BiH je Sporazum o zajmu sa IBRD-om potpisala 13. maja 2020. godine, a supsidijarni sporazum između BiH i FBiH potpisan je 1.9.2020. godine.

Rješenjem resornog federalnog ministra je imenovana Jedinica za provođenje Projekta, te je odgovorna za upravljanje cjelokupnim Projektom, uključujući i podkomponete za zdravstvo, socijalnu zaštitu. Za aktivnosti iz podkomponente iz nadležnosti socijalne zaštite odgovoran je Projektni tim Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Podkomponente koje se odnose na Federaciju BiH su pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema, te socijalna zaštita i pomoć.

Finansijska sredstva ovog kreditnog aranžmana su postała operativna krajem februara 2021. godine.

Vlada FBiH je usvojila konačne izvještaje Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o dodijeljenoj finansijskoj pomoći turističko-ugostiteljskom sektoru i poljoprivredno-prehrambenom sektoru u okolnostima pandemije COVID-19, u ukupnom iznosu od 40 miliona KM.

U izvještaju Federalnog ministarstva okoliša i turizma navedeno je da je korisnicima u turističko-ugostiteljskom sektoru dodijeljen iznosu od 30.000.000 KM. Utrošeno je 27.399.840 KM, i to za isplatu minimalnih bruto plaća 10.287.342 KM, za režijske troškove 6.583.249 KM, za ostale troškove poslovanja 13,8 miliona KM, a 12,12 posto su vlastita sredstva korisnika finansijske pomoći.

U izvještaju je konstatovano da je ukupno odobreno gotovo 17,5 hiljada plaća za 3.277 uposlenika. Komisijski je konstatovano da su sredstva namijenjena privrednim društvima odobrena u iznosu od 30.000.000 KM i realizovana, s utvrđenim povratom nakon izvršenog nadzora nad utroškom od 2.600.160 KM. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je već poduzelo aktivnosti na povratu sredstava.

U izvještaju je naznačeno da je sa finanijskom pomoći Vlade FBiH održan isti nivo uposlenih radnika, nije došlo do daljnjeg otpuštanja, te je sačuvana likvidnost u turističko-ugostiteljskom sektoru, te iz tog razloga nije došlo do zatvaranja privrednih subjekata

U izvještaju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva istaknuto je da su dodijeljena sredstava od 8,2 miliona KM u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije.

Javni poziv je predviđao da 60 posto sredstava bude dodijeljeno na ime izvoza, a 40 posto na ime broja uposlenih. Od ukupnog broja prijavljenih subjekata, 31 je ispunio uslove propisane Uredbom i javnim pozivom.

Za period od šest mjeseci (od 1. 7. do 31.12.2020.) za 637 uposlenika je obračunata minimalna bruto plata koja iznosi 575,83 KM.

Ova dva konačne izvještaja bit će dostavljena Parlamentu FBiH.

Podsjetimo, Vlada FBiH je na pretprošloj sjednici usvojila i konačni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o dodijeljenoj finansijskoj pomoći izvoznim privrednim društvima u Federaciji BiH iz sektora industrije, sa analizom pravdanja sredstava i učinka. Za ove namjene su realizovana sredstav od 30 miliona KM. Efekat ovoga je da je broj zaposlenih u izvoznim privrednim društvima, koja su potpisala ugovore za dodjelu finansijske pomoći, 31.12.2020. godine u odnosu na 30.9.2020. godine, povećan za 1.300.

Federalna vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih poticajima za veterinarstvo, a utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu u iznosu od 2.500.000 KM.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva dostaviti njihovim korisnicima u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, a o njihovom utrošku će podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom ministarstvu finansija.

Tokom 2021. godine u FBiH će biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, s ciljem osiguravanja minimalnih uslova za plasman naših proizvoda na strano tržište. Takođe će biti nastavljena realizacija Programa za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca.

Federalna vlada je usvojila informaciju o stanju snabdijevanja Federacije BiH prirodnim gasom nakon donošenja njenih zaključka od 8.4.2021. godine.

Vlada je naložila BH-Gasu d.o.o. Sarajevo da do 13:00 sati izvrši uplatu, po fakturi Energoinvesta d.d. Sarajevo, za isporučeni prirodni gas i PDV, a da Energoinvest izvrši uplatu Gaspromu i Upravi za indirektno oporezivanje.

Radi zaštite interesa građana i privrede Vlada će, u slučaju neizvršavanja ovih zadatka, tokom današnjeg dana poduzeti adekvatne mjere iz svoje nadležnosti.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobrenim transferima za poljoprivredu utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu.

Ukupna vrijednost programa je iznosila 87.000.000 KM, od čega je realizirano 83.547.847,09 KM, odnosno 96,03 posto. Od toga je ukupno realizirano 10.533.099,95 KM poticaja biljnoj i 55.241.822,95 KM animalnoj proizvodnji, 11.529.488,92 KM za ruralni razvoj, 5.955.637,40 KM za ostale vrste novčanih podrški, 287.797,87 KM za sudske presude i žalbene postupke.

Odobreno 28.055 zahtjeva za podrške, od čega 3.312 zahtjeva za biljnu i 23.715 za animalnu proizvodnju, 796 za model ruralnog razvoja, 197 za ostale podrške i 35 u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama.

Ovo federalno ministarstvo je prošlogodišnji program poticaja provelo u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima i poljoprivrednim inspekcijama, federalnim poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom finansija.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar radi finansiranja izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila - Vranduk, te je podržala inicijativu da za ovu dionicu kreditna sredstva od 21 milion eura budu osigurana kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED).

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacije i Autoceste FBiH zaduženi su da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike, a konačna odluka o zaduženju, po kojem će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH, bit će donijeta po okončanju pregovora s KFAED-om. Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i KFAED-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Nakon uvida u Nacrt memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i kompanije Tušjapi iz Republike Turske, koji joj je 7.4.2021. godine Hercegovine uputilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Vlada FBiH nema primjedbi, prijedloga i sugestija, te je dala pozitivno mišljenje na ovaj tekst.

Dokument se odnosi na uspostavljanje i razvoj saradnje u oblasti putne infrastrukture izmedu Bosne i Hercegovine i Republike Turske na osnovu Memoranduma o razumijevanju između dvije države, potpisanog Ankari 2. maja 2019. godine, o saradnji u infrastrukturnim projektima, te Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima. Ovim aktima je poseban značaj dat realizaciji projekta izgradnje autoputa/brze saobraéajnice Srajevo - Beograd - Sarajevo.

Vlada FBiH je utvrdila koeficijent 1,0 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za drugi kvartal (april - juni) 2021. godine u okviru transfera pojedincima za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica novčana - egzistencijalna naknada, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH. Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za ovaj period.

Za realizaciju ovakve odluke obezbijeđena su budžetska sredstava za 2021. godinu u iznosu od 45.000.000 KM.

Vlada FBiH je izmijenila Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe. Izmjena se odnosi na to da motori ovih automobila moraju imati obim od minimalno 1300 cm3.

Razlozi za izmjenu sadržani su u zahtjevu Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH od 5.4.2021. godine, koji se prevashodno odnosi na obezbjeđenje transparentnosti, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim kandidatima/ponuđačima u provođenju postupka javne nabavke, te kako bi što veći broj njih ispunio uslove za učešće u postupku javne nabavke.

Samim tim bi i krajnji korisnici (ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe) dobili što kvalitetniji putnički automobil. Također, cilj je i povećanje i osiguranja pravične i aktivne konkurencije na tržištu, čime bi se i smanjila mogućnost žalbenih postupaka, što se i dešavalo prethodnih godina.

Federalna vlada je prihvatila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za ožujak i za prva tri mjeseca 2021. godine. U ožujku je ukupna razina mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u F BiH iznosila 645,8 milijuna KM. To je za oko 16 milijuna KM više u usporedbi s istim mjesecom 2020. godine, kada su, usljed preventivnih epidemioloških mjera, u drugoj polovici mjeseca već djelimično bila narušena gospodarska kretanja

U cijelom prvom kvartalu 2021. ukupni prihodi iznosili su 1.812,2 milijuna KM i za 3,7 posto bili manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine.Ipak, prihodi zabilježeni u ožujku 2021. godine su, u odnosu na ožujak 2019. godine, ponovo uspostavili trend rasta i veći su za 3,8 posto ili za 23,7 milijuna KM.

Vlada FBiH je prihvatila i konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH za 2020. godinu, kojim su obuhvaćeni Proračun FBiH, proračuni kantona, vanproračunski fondovi, javni prihodi upravitelja za ceste i autocesta, te ostalih korisnika javnih sredstava u FBiH koji su izvan sustava riznice.

Ukupna razina naplaćenih javnih prihoda u Federaciji BiH u 2020. godini iznosi nešto više od 8.803 milijuna KM i manja je za 6,4 posto u odnosu na ostvarenje iz 2019. godine.

Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje uputila Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH za period od 2021. do 2027. godine, koja je rezultat rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije rada, te drugih nadležnih institucija.

Izrada Strategije je, inače, jedna od aktivnosti predviđenih ovogodišnjim Planom rada Vlade FBiH.

Ovaj dokument sadrži četiri strateška cilja i više ključnih ishoda kojima će se težiti s ciljem promoviranja punog, produktivnog i slobodno izabranog zaposlenja. Plan je povećati ličnu zapošljivost i unaprijediti usklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada, promovirati kapacitet preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osigurati uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnažiti upravljanje tržištem rada i povećati kapacitete za provođenje politike.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenje postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVlD-19) u periodu od 21.4. do 5.5.2021. godine.

Vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, u kojem su ukupno ostvareni prihodi od 967 milijuna KM, što je 18 posto planiranog za ovu godinu, te 97 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Federalna vlada dala je Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje saglasnost za provođenje postupka prodaje objekta Doma penzionera "Nedžarići" u Sarajevu, pribavljanjem ponuda u zatvorenoj koverti, po početnoj cijeni od 10.364.140 KM.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu svog Antikorupcionog tima za 2020. godinu i zadužila ga da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenje o njegovom formiranju. Kako je obrazloženo, uspostavljanje tzv. "antikoruptivne mreže" unutar federalnih javnih institucija je vrlo važna pretpostavka za nesmetano dvostrano komunciranje Antikorupcionog tima s federalnim javnim institucijama, te efikasno i efektivno provođenje antikoruptivnih aktivnosti.

Prihvaćena je informacija o potrebi organizacionog unaprjeđenja procesa evropskih integracija na nivou Federacije BiH, te zadužen Ured za evropske integracije da Vladi, u najkraćem roku, dostavi prijedlog akta kojim će proces koordinacije biti dodatno uređen i organizaciono unaprijeđen.

Vlada FBiH je poništila ranije raspisani, te donijela potrebne akte za raspisivanje novog javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Doneseni su i akti za raspisivanje javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH.

Skupštini Energoinvesta d.d. Sarajevo Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitała, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Zlatana Hadžića i Elnura Salihovića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada je Slobodana Vukoju imenovala za zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH na period od četiri godine

Imenovana je Radna grupa za usklađivanje sistema procjene djece s teškoćama u razvoju s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF) i ujednačavanje pristupa na nivou svih deset kantona, uz izradu Smjernica, koju čine Vildana Doder, Elma Sokić Begović, Nadija Bandić, Đenana Gološ, Emina Vučković i Mirela Spahović.

Za članove Međuentitetskog tijela za okoliš su, u ime FBiH i na period od četiri godine, imenovani Mehmed Cero, Andrea Bevanda - Hrvo, Zijada Redžić i Sanja Bosiljčić Pandur.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Asmir Mujanović za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Ljubiša Đapan, Alija Aljović, Asim Pandžić, Goran Miraščić, Zlatko Hurtić, te po jedan predstavnik Razvojne banke FBiH i Porezne uprave FBiH imenovani su za članove Radne grupe za analizu mjera koje je Vlada FBiH poduzela tokom trajanja pandemije koronavirusa (COVID-19).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 06.05.2021.

Naslov: Redakcija