Zastava Srbije

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Mjesto prometa, a posebno mjesto prometa usluga, je definirano na način da se postiže otklanjanje dvostrukog oporezivanja, kao i neoporezivanja na bilo kojoj teritoriji

07.05.2021.


Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala dobiti izmijenjen Zakon o PDV-u. Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) upitana je šta će to značiti. Između ostalog, pitani su da li će biti oporezivan luksuz i da li će se više oporezivati bogate osobe.

U UIO su napomenuli da je cilj da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ispune pravila Evropske unije. Obrazložili su šta će izmjene, ako ih usvoji Parlament Bosne i Hercegovine, značiti za fizičke i pravne osobe:

  • Mjesto prometa, a posebno mjesto prometa usluga, je definirano na način da se postiže otklanjanje dvostrukog oporezivanja, kao i neoporezivanja na bilo kojoj teritoriji;
  • Jasnije i preciznicije su definirana pravila o prenosu imovine poreskog obveznika, a što je trenutno regulirano drugim stavom Člana 7. Zakona o PDV-u;
  • Pojam poreskog obveznika je proširen da bi se prijavili svi oni koji moraju plaćati PDV, a čime se obaveza za registraciju ponovo vezuje za visinu praga oporezivog prometa;
  • Precizirani su uslovi oslobađanja od plaćanja za uvoz robe na carinsko područje Bosne i Hercegovine.

Ukazali su da je u svrhu što efikasnijeg oslobađanja predviđeno izjednačavanje pri u uvozu i domaćim nabavkama. To podrazumijeva sljedeće:

  • Olakšan postupak za oslobađanja predviđena na osnovu međunarodnih ugovora te diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, a koja su ranije provođena institutom povrata;
  • Olakšano oslobađanje kod prometa građevinskim objektima;
  • Definiranje načina oporezivanja vrijednosnih kupona;
  • Ukidanje posebne sheme u građevinarstvu, a uvodi se prenos obaveze plaćanja za izvršen promet - kod uvoza i prometa prema preprodavaču električne energije i prirodnog gasa, imovine dužnika poreznog obveznika, izvršen prema presudi u okviru prodaje imovine poreznog obveznika tokom stečaja.

U UIO su kao najznačajniju novinu naveli prijedlog da se poveća prag na obaveznu registraciju sa 50.000 na 70.000 KM, ali da će o ovom prijedlogu konačnu riječ dati Upravni odbor UIO. Tvrde da je ovaj prijedlog zapravo sugestija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Potcrtali su da su izmijenjene i dopunjene odredbe o prekršajima te usklađivanju sistema povrata PDV-a stranim poreznim obveznicima i oporezivanju usluga stranih prevoznika.

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u su predložene prije nekoliko mjeseci, ali ih Parlament Bosne i Hercegovine još nije usvojio.


IZVOR: Vebsajt Klix, 05.05.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija