Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 01. 09. 2016.

DOM NARODA BIH: Usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije, Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, donjet Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki . . . dalje

ZAKON O OBILJEŽAVANJU LAKOG NAORUŽANJA I MUNICIJE: Propisuje se obaveza proizvođača oružja ili municije u BiH da ih označi u toku proizvodnje jedinstvenom proizvodnom oznakom . . . dalje

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU: Predviđa da se pri imenovanju Vijeća za sport, koje ima 17 članova, a imenuje ga Vijeće ministara BiH, osigura ravnopravna zastupljenost polova, te da se prilikom predlaganja budžeta sektora za sport, koristi rodno odgovorno budžetiranje . . . dalje

INICIJATIVA ZA IZMJENU DIJELA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Udruženje poslodavaca FBiH traže da firmama iz BiH koje posluju u Hrvatskoj, Sloveniji, Švajcarskoj, Italiji, Slovačkoj, Češkoj i Mađarskoj bude omogućen povrat PDV-a po sistemu reciprociteta, odnosno na osnovu bilateralnih sporazuma sklopljenih sa pomenutim državama . . . dalje

MINISTARSTVO PROSVJETE: Strani jezik postaje obavezan predmet za učenike prvog i drugog razreda u Srpskoj od školske 2017/18. godine . . . dalje

BIH I EUROPOL POTPISALI SPORAZUM O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SARADNJI . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772