Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU: Predviđa da se pri imenovanju Vijeća za sport, koje ima 17 članova, a imenuje ga Vijeće ministara BiH, osigura ravnopravna zastupljenost polova, te da se prilikom predlaganja budžeta sektora za sport, koristi rodno odgovorno budžetiranje


  • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU: Predviđa da se pri imenovanju Vijeća za sport, koje ima 17 članova, a imenuje ga Vijeće ministara BiH, osigura ravnopravna zastupljenost polova, te da se prilikom predlaganja budžeta sektora za sport, koristi rodno odgovorno budžetiranje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, čiji je cilj suzbijanje diskriminacije i postizanje ravnopravnosti spolova, stupit će na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenim novinama.

To je omogućeno usvajanjem ovog zakonskog rješenja u drugom čitanju u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a koji je ranije podržao Predstavnički dom na prijedlog poslanice u tom domu Maje Gasal-Vražalica.

Razlog za njegovo donošenje je usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2010 - prečišćen tekst) i Zakonom o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2009), kao i dosljedno poštivanje principa nediskiminacije propisanog Ustavom BiH (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I).

Predloženim zakonskim rješenjem se, između ostalog, predviđa da se pri imenovanju Vijeća za sport, koje ima 17 članova, a imenuje ga Vijeće ministara BiH, osigura ravnopravna zastupljenost spolova.

Rodna ravnopravnost, kako je navedeno, postoji ukoliko je u Vijeću jedan od polova zastupljen najmanje 40 posto. Primjenom izmjena i dopuna Zakona o sportu predviđeno je da se prilikom predlaganja budžeta sektora za sport, koristi rodno odgovorno budžetiranje.

Izvor: Vebsajt BHRT, 31.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772